مجوز فعالیت موزه و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان صادر شد

مجوز فعالیت موزه و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان صادر شد

مدیر موزه و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این مجوز فعالیت پس از مستندسازی و ثبت اموال موزه و بررسی شاخص هایی از جمله مبلمان موزه، مساحت آن، نحوه بازدید و … صادر شد. بخش های موضوعی نحوه حفاظت از آثار فرهنگی از سوی و،خانه صادر شد.

سید مسعود سید بنکدار وی با بیان اینکه کار مربوط به ثبت درخواست مجوز موزه دانشگاه اصفهان از و، میراث فرهنگی از سال گذشته با جدیت پیگیری شده است، افزود: حدود 1120 نسخه خطی تاریخی، 2000 اثر میراثی و 30 هزار قطعه ع، از اصفهان است. دانشگاه مربوط به دوران قبل از انقلاب است و در این گنجینه نگهداری می شود.

وی با اشاره به اینکه حدود 50 هزار ع،، فیلم و نگاتیو از دانشگاه اصفهان در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی در این موزه جمع آوری و نگهداری شد، ادامه داد: این مرکز به ،وان گنجینه دانشگاهی نقش فعالی در امر آموزش و یادگیری دارد. . پژوهش.

سید بنکدار خاطرنشان کرد: امروزه در برخی از بزرگترین و معتبرترین دانشگاه های جهان مانند هاروارد، کمبریج و آ،فورد موزه های مختلفی با هزاران اثر تاریخی و فرهنگی وجود دارد که برخی از آنها آثاری از ایران نیز دارد.

این استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان گفت: برخی مراکز آموزش عالی کشورمان مانند اصفهان و مشهد نیز اقدام به ایجاد موزه دانشگاه کرده اند و این کار قابل توسعه است.

سید بنکدار افزود: برخی از آثار میراثی و نسخ خطی نگهداری شده در موزه دانشگاه اصفهان توسط خیرین یا دوستداران میراث فرهنگی اهدا شده است.

وی ادامه داد: با اعطای مجوز رسمی موزه به این مرکز می توان آثار بیشتری را از گنجینه میراث فرهنگی و هنری کشور به امانت گرفت و در این مکان در معرض دید همگان قرار داد.

رئیس موزه ها و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان با تاکید بر اینکه این مرکز در جمع آوری آثار و نسخ خطی بسیار فعال و پیشگام است، خاطرنشان کرد: کمیته ملی موزه ها (ایکوم) موزه و مرکز اسناد را در دانشگاه اصفهان گنجانده است. در فهرست مجموعه ها و اسناد. توسعه مدیریت به ،وان یک موزه در سال 1401 انتخاب شد.

سید بنکدار درباره امکان بازدید از این مکان گفت: علاقه مندان به بازدید از موزه و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان می توانند با تماس با این مرکز هماهنگی های لازم را انجام دهند.

موزه و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان در ساختمان مرکزی این موسسه آموزش عالی در زمینی به مساحت 1200 متر مربع واقع شده است.

دانشگاه اصفهان که از نظر تاریخ و رشته دانشگاهی بزرگترین دانشگاه منطقه مرکزی کشور به شمار می‌رود، یک دانشگاه ،تی وابسته به و، علوم، تحقیقات و فناوری است دانشکده عالی بهداشت اصفهان.

در سال 1365 پس از سه دهه فعالیت مش،، دانشکده های علوم پزشکی از دانشگاه اصفهان جدا و به و، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وابسته شدند.

این دانشگاه در حال حاضر حدود 17 هزار دانشجو و 700 هیأت علمی دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85485280/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF