محصولات دانش بنیان از تولید ارز تا اخذ استانداردهای صادراتی حمایت می شوند

محصولات دانش‌بنیان از تامین ارز تا اخذ استانداردها برای صادرات حمایت می‌شوند

به گزارش اداره علوم و آموزش ایرنا. راضیه پیر روز شنبه با بیان اینکه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان حمایت گسترده ای از صادرات محصولات دانش بنیان دارد، اظهار داشت: حمایت های فعلی از این حوزه به طور کلی به سه بخش خارجی ت،یم می شود. پشتیب، تبادل، پشتیب، گمرکی و سیستم هایی که دسترسی به استانداردهای بین المللی را تسهیل می کنند.

وی افزود: حمایت های ارزی شامل تسریع در تخصیص ارز، تسهیل در تسویه تعهدات ارزی، تسهیل تعرفه واردات و تخصیص خط اعتباری به ،یداران محصولات دانش بنیان در کشورهای هدف است به ،وان معافیت از پرداخت حقوق گمرکی معافیت از سود بازرگ، و معافیت از … عوارض صادراتی، واردات جزئی بدون تبدیل ارز، تسهیلات استاندارد اجباری، فعالان اقتصادی منتخب (AEO)، ترخیص اضطراری کالا، واردات و صادرات موقت و اعتبار. تسهیلات ترخیص

کوهنسال به بازوهای حمایتی و اجرایی سازمان توسعه همکاری های علمی و فناوری بین المللی اشاره کرد و مهمترین این ابزارها را کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری، باشگاه شرکت های صادراتی دانش بنیان و نوآوری دانست. و خانه های تولیدی فناوری، شرکت های مدیریت صادرات و کارگزاران صادرات.

وی ادامه داد: در راستای حمایت از صادرات دانش بنیان از ابزارهای مختلفی از جمله ابزارهای تبلیغاتی، تحقیقات بازار، نشست های بازرگ، بین المللی، ارسال نمونه محصول، بازاریابی خارجی، حل مشکل و توسعه ،ب و کار، شرکت در مناقصات بین المللی و ثبت محصول استفاده می شود. یا دارو برندسازی، گواهینامه محصول، طراحی و ساخت صنعتی، آموزش بازرگ،، نمایشگاه های خارجی و غرفه ملی، مشاوره و راهنمایی صادرات که هر کدام زیرشاخه های مختلفی را شامل می شود.

محصولات دانش بنیان از تولید ارز تا اخذ استانداردهای صادراتی حمایت می شوند

مدیر کلوپ شرکت های دانش بنیان صادراتی و کریدور تبادل صادرات و فناوری معاونت علمی افزود: به ،وان مثال مدیریت و مشاوره صادرات از طریق دفتر مشاوره صادرات و واردات، بخش های مختلف تجارت بین الملل، عملیات صادرات، صادرات ارائه می شود. استراتژی، حمل و نقل بین المللی، حمل و نقل و تبادل ارز، و شامل مذاکرات تجاری بین المللی و مکاتبه.

به گفته وی، این حمایت از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تا سقف 40 ساعت در سال انجام می شود.

کوهنسال با اشاره به مدل ارزیابی شرکت های دانش بنیان، فنی و خلاق خاطرنشان کرد: طراحی مفهومی، مطالعات اولیه و تدوین چارچوب ارزیابی طی سال های 1397 و 1398 انجام شد، اما در نهایت در شهریور 1402 مدل و فرآیند جدید ارزیابی انجام شد. خودکار بودند.

وی معیارهای ارزیابی و طبقه بندی را شامل موارد مختلف، ،وم انجام آن در ایران، حضور تیم تحقیق و توسعه متخصص، قابلیت تولید انبوه، وجود مجوزهای لازم برای کیفیت عملکردی، سابقه فروش داخلی و تاریخچه صادرات ، داشتن محصول با تکنولوژی پیشرفته (Hi-Tech)، کیفیت مطلوب از نظر طراحی صنعتی، رفتار حرفه ای در تعاملات بین المللی، داشتن وب سایت مطلوب به زبان ،یسی، رقابت پذیری محصول از نظر قیمت و قابلیت عرضه محصولات بین المللی. خدمات پس از فروش، اخذ تاییدیه ها و استانداردهای بین المللی و بیان حق ثبت اختراع یا عدم نقض حق ثبت اختراع.

منبع: https://www.irna.ir/news/85513052/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA