محققان علائم هشدار دهنده اولیه بیماری آلزایمر را کشف کرده اند

محققان نشانه‌های زنگ خطر اولیه آلزایمر را کشف کردند

برای گزارش دادن معاونت علمی و آموزشی ایرنا از deonlive آتروفی قشر خلفی (PCA)، اختلالی که با مشکل در قضاوت فواصل، تمایز بین اجسام ثابت و متحرک، و انجام کارهایی مانند نوشتن، یکی از مهم ترین عوامل پیش بینی کننده بیماری آ،ایمر است. در مطالعه ای که در دانشگاه کالیفرنیا، سانفرانسیسکو انجام شد، مشخص شد که 94 درصد از بیماران مبتلا به آتروفی قشر خلفی علائم آ،ایمر نیز داشتند.

اگرچه ا،ر بیماران مبتلا به آتروفی قشر خلفی در ابتدا عملکرد شناختی طبیعی دارند. به طور معمول، از زمان اولین ویزیت تشخیصی (ی،ی بیش از 3 سال پس از شروع)، علائم خفیف تا متوسط ​​زوال عقل از جمله از دست دادن حافظه، عملکرد حرکتی، رفتار و گفتار مشاهده می شود.

به گفته یک گروه بین المللی از محققان، این علائم جدید آتروفی در قشر خلفی مربوط به بینایی و تشخیص فضایی، نشانه های واضح بیماری آ،ایمر هستند. بررسی داده های بیش از هزار نفر در 16 کشور در سراسر جهان وجود این علائم را در حدود 10 درصد از نمونه ها نشان داد.

در زمان تشخیص، 61 درصد افراد نارساخو، ساختاری آنها دیسپرا،ی سازنده داشتند که با ناتو، در کپی ، یا ترسیم نمودارها و شکل ها آشکار می شد. 49 درصد نیز رنج می برند – عدم آگاهی فضایی این بدان م،است که آن‌ها در تعیین مکان چیزی که می‌دیدند مشکل داشتند و ۴۸ درصد از مردم در تشخیص بصری بیش از یک شی در یک زمان مشکل داشتند. علاوه بر این، 47 درصد از مردم در انجام عملیات حسابی اولیه مشکل داشتند و 43 درصد در خواندن مشکل داشتند.

رنو نرو از دانشکده نورولوژی، او گفت که تشخیص زودهنگام آتروفی قشر خلفی پیامدهای مهمی برای درمان آ،ایمر دارد. این مطالعه نشان داد که سطح پروتئین‌های آمیلوئید و تاو که در مایع مغزی نخاعی، تصویربرداری و داده‌های کالبد شکافی شناسایی شده‌اند، با مواردی که در موارد آ،ایمر یافت می‌شود، مطابقت دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85493704/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF