معرفی دستاوردهای 35 تولیدکننده اسباب بازی ایرانی در نمایشگاه کالای کودک روسیه


تهران-ایرنا- نمایشگاه «کودکان روسیه» با حضور جمعی از صنایع خلاق ایر، و با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به مدت چهار روز در مسکو برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85407457/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B3%DB%B5-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87