معرفی مدل جدید قیمت گذاری در پلتفرم های الکترونیکی


تهران – ایرنا – محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بررسی روابط بین آنها و ،ید یک بسته، مدلی را برای قیمت گذاری محصولات ایجاد کرده اند که با استفاده از آن در ،ده فروشی های آنلاین می توان تصمیمات دقیق و صحیح تری در قیمت گذاری گرفت و در نهایت به نتیجه رسید. افزایش سود اعضای زنجیره ای باشد

منبع: https://www.irna.ir/news/85412393/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7