دانلود پایان نامه

مرتب‌سازی برابر کنونی، مقدار جدیدی برای عامل به دست می‌دهد. از سویی، با تغییر این عامل، مقدار‌های و ، به ترتیب، به وتبدیل می‌شوند. باید دانست که مجموع دو کارمایه همواره ثابت است. با تابع اولیه‌گیری از در بازه‌ی جدید تا مقدار را می‌توان یافت:
(5-23)
با جایگذاری در تابع رابطه‌ی زیر را به دست می‌آید:
(5-24)
از مساوی قراردادن این تابع با مقدار ، می‌توان را یافت.
این عامل بایستی برابر با در رابطه‌ی (5-22) باشد. برای دستیابی به یک پاسخ همگرا فرآیند آزمون و خطا چندین بار تکرار می‌شود.

5-4-3- تابع کشسان خطی
تابع پیشنهادی در این بخش به شکل زیر است:
(5-25)
عامل‌های و با جایگذاری در شرط‌های مرزی به دست می‌آیند:
(5-26)
تابع کشسان خطی به شکل زیر تخمین زده می‌شود:
(5-27)
نمونه‌ای از فرآیند آزمون و خطا برای مقدارهای نمونه‌ی و در ادامه می‌آید:

گام یکم :
گام دوم :
گام سوم :
گام چهارم : این فرآیند تا همگرایی مقدار عددی در گام‌های یکم و چهارم ادامه می‌یابد.
5-4-4- تابع کشسان سهمی درجه دو
تابع پیشنهادی در این بخش به شکل زیر است:
(5-28)
عامل‌های، و با جایگذاری در شرط‌های مرزی به دست می‌آیند:
(5-29)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه درمورد بازشدگی، خطی، الگو‎ی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید