دانلود پایان نامه

با جای‎گذاری معادله‌های (5-9) و (5-7) در رابطه ی (5-8)، نیجه های زیر در دسترس قرار می گیرد:
(5-10)
حال اگر در معادله‌ی (5-10) یکی از‌ها به سمت چپ برود و دو معادله را به توان دو رسانده و با هم جمع شود، این رابطه‌ها به دست می‌آیند:
(5-11)

(5-12)
رابطه‌ی کنونی نشان می‌دهد که نسبت بین تنش بحرانی برشی و عمودی است. در بررسی دقیق‌تر، بازشدگی برشی را می‌توان در دو راستای عمود برهم پنداشت:
(5-13)
در این رابطه، بازشدگی لغزشی در دو راستای عمود برهم می‌باشد. بنابراین، می‌توان برابری‌(3-10) را به صورت زیرنوشت:
(5-14)

5-3-1- رابطه‎سازی الگو‎ی چسبنده دو خطی
تا‌کنون شرح رفتار بازشدگی و تنش موثرآمدند. در این بخش، به رابطه‎ی آن‌ها پرداخته می‎شود. با داشتن تنش در سه راستای عمود برهم، تنش موثر به دست می‎آید و به دنبال آن بازشدگی موثر نتیجه خواهد ‎شد. روش‎های متفاوتی برای وابستگی بین تنش موثر و بازشدگی موثر در ماده‎های گوناگون در بخش 5-2 معرفی شده‌اند. اکنون، به الگو‎ی ناحیه‎ی چسبنده‎ی دو خطی پرداخته می‎شود.

شکل (5-3)- الگوی ناحیه‌ی چسبنده‌ی دو‌خطی.
شکل(5-3) الگو‎ی چسبنده‎ی دو خطی را نشان می‎دهد. در این شکل تنش بحرانی است که در آن ماده خرابی و نرم‎‌‌‌‍‎شوندگی را شروع می‎کند. به بیان دیگر، تنش بیشینه ماده را بحرانی می‌گویند. در بازشدگی بحرانی‌، جدایی کامل روی می‌دهد ودیگر تنشی منتقل نمی‌شود. محور عمودی تنش بازشدگی هم پایه را و محور افقی بازشدگی هم پایه را می‌گیرند. شیب نخستین رفتار کشسان نخستین ماده و شیب دوم رفتار ماده در حالت خرابی و شکست را نشان می‌دهد. عامل بدون بعد است. بر پایه‌ی نمودار دو خطی می‌توان معادله‌ها‌ی وابسته را به شکل زیر نوشت:
(5-15)
برای معادله‎ی (5-14) می‎توان مولفه‎های تنش در سه راستا را به‎ دست آورد:
(5-16)
برای به ‎دست آوردن ماتریس ضریب مماسی ناحیه‌ی چسبنده، باید از تنش‌ها نسبت به بازشدگی (جابه‌جایی) مشتق گرفت:
(5-17)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه درباره سلامت روان، شهر کرمان، استرس

5-4- رابطه‌سازی تابع چسبنده
بر پایه‌ی نمودار تنش- بازشدگی، می توان

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید