مهلت ثبت نام کاردانی علمی، فنی و حرفه ای کاربردی تمدید شد


تهران – ایرنا – سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه ای از تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته در مرحله پذیرش ظرفیت های خالی دوره های کارد، فنی و حرفه ای نظام آموزش علمی کاربردی «ناپیوسته» در بهمن ماه خبر داد. 1402.

منبع: https://www.irna.ir/news/85381994/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF