موشک “Starship” اسپیس ایکس در حین بازگشت به زمین منهدم شد + فیلم


تهران – ایرنا – موشک بزرگ و قدرتمند استارشیپ اسپیس ای، پس از تقریباً انجام سومین پرواز آزمایشی خود در راه بازگشت به زمین سقوط کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85418992/%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%BE-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF