نتایج امیدوارکننده از آزمایش مینی پمپ برای کودکانی که در انتظار پیوند قلب هستند


تهران – ایرنا – پمپ قلب کوچک قابل کاشت که می تواند به کودک، که نیاز به پیوند قلب دارند کمک کند تا به جای بیمارستان در خانه منتظر پیوند قلب باشند، در مراحل اولیه آزمایش انس، به نتایج خوبی دست یافته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85469090/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF