نشست دانشجویی با حضور پورمحمدی

نشست دانشجویی با حضور پورمحمدی

  • دعوت به جلسات
  • اطلاعیه ایرنا

https://www.irna.ir/news/85519302/irna

نشست دانشجویی با حضور پورمحمدی

تهران – ایرنا – نشست انتخاباتی مصطفی پورمحمدی با دانشجویان و پرسش و پاسخ امروز در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد. ابتدا در این جلسه دانشجویان از صحنه فراتر رفتند و دغدغه های خود را مطرح ،د و سوالات خود را از این کاندیدای انتخاباتی پرسیدند. در خاتمه این داوطلب به سوالات دانشجویان پاسخ داد.

بر،ب ها

فایل خبر

اخبار مرتبط

ادامه مطلب

اظهار نظر

  • دعوت به جلسات
  • اطلاعیه ایرنا

منبع: https://www.irna.ir/news/85519302/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C