نشست دانشجویی قاضی زاده هاشمی در دانشگاه تهران برگزار می شود

نشست دانشجویی «قاضی‌زاده‌هاشمی» در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، در ادامه برنامه های تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، نشست مردمی دانشجویی سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی فردا یکشنبه (3 تیرماه) ساعت 12:30 در تالار دهشور دانشگاه تهران.

چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه 17 تیر 1403 برای انتخاب نهمین رئیس جمهور برگزار می شود.

سعید جلیلی، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، محمدباقر قالیباف، علیرضا زاک،، مصطفی پورمحمدی و مسعود مازیکیان نامزدهای تایید صلاحیت شده چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85516938/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF