نقش فلز در تشکیل ابر را بشناسید


تهران – ایرنا – محققان دانشگاه وین با بررسی ماده معدنی به نام فلدسپات موفق به کشف جنبه های جدیدی از فرآیند تشکیل ابر در جو زمین شدند که می تواند به درک بهتر چرخه زندگی زمین کمک کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85362253/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7