نقش موثر دانشگاهیان در معرفی نامزدهای صحیح و مشارکت بالای مردم در انتخابات


تهران – ایرنا – رئیس ستاد انتخابات کشور با تاکید بر اینکه دانشگاهیان دارای اقتدار فکری و اجتماعی در جامعه هستند، گفت: نقش این قشر فرهیخته در حضور مردم در انتخابات و انتخاب نامزدهای من، تعیین کننده و بسیار موثر است. .

منبع: https://www.irna.ir/news/85380172/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85