نقش گروه خونی در خطر سکته مغزی


تهران – ایرنا – تحقیقات انجام شده توسط دانشمندان نشان می دهد افرادی که گروه خونی A دارند، قبل از سن شصت سالگی بیشتر از سایر گروه های خونی با خطر سکته مغزی روبرو هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85342337/%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87