نقص جدید بی بی سی/ هر جتی سیمرغ نیست


تهران – ایرنا – همزمان رسانه های معاند با استفاده از اظهارات معاون علمی و فناوری رئیس جمهور مبنی بر اینکه سخنان دهق، موید این امر است، غوغایی را علیه دستور آیت الله رئیسی مبنی بر ساخت هواپیمای مسافربری با ظرفیت 72 مسافر برافراشتند. موضوع مربوط به هواپیمایی است که دانشگاه در حال انجام تحقیقات در مورد آن است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85460027/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-bbc-%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA