نمایی سورئال از خورشید گرفتگی در مریخ + فیلم


تهران – ایرنا – تصاویر ثبت شده توسط مریخ نوردهای ناسا صحنه های سورئال خورشید گرفتگی را هنگام عبور دو قمر مریخ به ثبت رساندند و دانشمندان با بررسی داده های مربوط به این وقایع سعی در درک بهتر مریخ دارند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85334087/%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85