همراهی جامعه دانشگاهی با مردم در 22 بهمن / رنگ های انتخاباتی در دانشگاه ها


تهران – ایرنا – حضور شگفت انگیز محافل دانشگاهی در کنار مردم در راهپیمایی 22 بهمن مصادف با چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بود و با نزدیک شدن به ایام انتخابات، رنگ نظام جمهوری اسلامی بیشتر شد. روشن انتخابات در برخی از دانشگاه ها قوی تر شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85386308/%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DB%B2%DB%B2-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1