همکاری محققان دانشگاه آمریکابیر و پایگاه های دانش برای تولید پلیمر تصفیه آب

همکاری محققان دانشگاه امیرکبیر با دانش‌بنیان‌ها برای تولید پلیمر تصفیه آب

برای گزارش دادن معاونت علمی و آموزشی ایرنا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر علی عاشوری وی فارغ التحصیل دوره دکتری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با راهنمایی می باشد منوچهر ،اس، پروژه با ،وان سنتز ،ه مبتنی بر پلی آکریل آمید: تأثیر پارامترهای مواد و فرآیند بر ظاهر ،ه روش

عاشوری در این خصوص گفت: این طرح تحقیقاتی با هدف رفع مشکل کمبود منابع آبی و خش،الی در ا،ر جوامع به ویژه در ایران و همچنین نیاز مبرم به تصفیه آب آلوده به ،وان راهکاری حیاتی برای حفظ منابع آبی و… محیط زیست در جهان به صورت پایان نامه دکتری درآمد.

در این پروژه تحقیقاتی محصولی برای ،ه سازی و تصفیه آب آلوده تولید کردیم. استفاده از این پلیمر منجر به ته نشینی و ،ه سازی کلیه ذرات معلق در مایعات از جمله آب و فاضلاب و همچنین در صنایع معدنی، نفت و گاز می شود. با توجه به عملکرد این محصول، امکان بومی سازی، تجاری سازی، ارتقای فناوری و اقتصادی ساختن تولید در زمینه تصفیه آب های آلوده وجود دارد.

مدیرعامل ،وان این محصول را طراحی کرده است پلی آکریل آمید وی از تولید آن به روش پلیمریزاسیون امولسیونی مع، خبر داد و خاطرنشان کرد: مرحله اول این طرح تحقیقاتی با سنتز پلی آکریل آمید غیر یونی آغاز شد و رسیدن به وزن مولکولی بالا برای پلیمر از دیگر مراحل این طرح است. . محصول نهایی با تنظیم و کنترل شرایط پلیمریزاسیون و به دست آوردن الکترولیت هایی با چگالی بار متفاوت تهیه شد.

همکاری محققان دانشگاه آمریکابیر و پایگاه های دانش برای تولید پلیمر تصفیه آب

این دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر بزرگترین مشکل تولید این محصول را سنتز پلیمری با وزن مولکولی بالا و ساختار خطی علاوه بر حلالیت من، در آب ،وان کرد صنعت تصفیه آب و فاضلاب و همچنین در صنعت فرآوری ف،ات و صنعت کاغذ.

عاشوری با بیان اینکه این مقاله پژوهشی در همایش ملی پلیمرها و همایش ملی رنگ ها ارائه شده است، تصریح کرد: در زمینه تولید صنعتی نیز توانستیم قراردادی را با یک شرکت دانش بنیان ببندیم تا این پروژه به صورت آزمایشی (پایلوت) تولید شود. و پایه نیمه صنعتی

وی کاهش وابستگی به واردات، تقویت صنعت داخلی و تامین نیازهای داخلی را از مزایای ،ب دانش فنی تولید این پلیمر ،وان کرد و گفت: در حالی که بسیاری از محققان در مراکز علمی مطالعات زیادی در زمینه توسعه این محصول انجام داده اند شاهد واردات آن باشید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85515991/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1