هوش مصنوعی باکتری های خفته را هدف قرار می دهد


تهران – ایرنا – بیشتر آنتی بیوتیک ها باکتری های فعال متابولیک را هدف قرار می دهند، اما اکنون محققان در پیشرفتی جدید با استفاده از هوش مصنوعی موفق به استفاده از ،یبات پزشکی علیه میکروب های خفته شده اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85440226/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF