هوش مصنوعی متون قدیمی را رمزگشایی می کند


تهران – ایرنا – سه دانش آموز با خواندن کتیبه ای باست، 2 هزار ساله با استفاده از هوش مصنوعی برنده جایزه میلیون دلاری شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85379744/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF