وزیر علوم درگذشت استاد فیزیک دانشگاه تربیت مدرس را تسلیت گفت.

وزیر علوم درگذشت استاد فیزیک دانشگاه تربیت مدرس را تسلیت گفت

برای گزارش دادن معاونت علمی و آموزشی ایرنا، محمدعلی زلفی گل وی در پیام تسلیت درگذشت استاد ملکور نوشت: عروج م،وی این استاد فرهیخته را به خانواده، دوستان، دانشجویان، دانشجویان و اساتید دانشگاه تربیت مدرس به ویژه جامعه دانشگاهی کشور تسلیت عرض می کنم. برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

قطعاً فقدان آن استاد فرهیخته، متعهد و آگاه، ضایعه ای تلخ و بی بدیل برای دانشگاه تربیت معلم است. در بهشت ​​وسیع او.»

وزیر علوم درگذشت استاد فیزیک دانشگاه تربیت مدرس را تسلیت گفت.

به گزارش ایرنا، دکتر گفت: رسول مالک فرار کرد رئیس دانشکده علوم پایه و حج تمتع پس از ادای فریضه حج تمتع به کاروان حج اساتید به رحمت یزیدیان مکه پیوست.
دکتر ملک فر در سال 1337 در شهر چپستر به دنیا آمد و فارغ التحصیل لیسانس فیزیک از دبیرستان پاریس، فوق لیسانس فیزیک نظری و دکترای فیزیک اتمی و مولکوی از ،ستان است. وی از اسفند 1368 به ،وان هیأت علمی در دانشگاه آموزش و پرورش مدرس مشغول به کار بود و در آذر 1300 به ریاست دانشکده علوم پایه منصوب شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85524346/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA