وزیر علوم در زنجان و افتتاح پلتفرم ابری برای هوش مصنوعی/سازمان زنگ هشدار برای داوطلبان


تهران – ایرنا – در هفته سوم دی ماه ا،ر دانشجویان یا مشغول امتحان بودند و یا در تعطیلات قبل از امتحانات بودند که این هفته وزیر علوم به دانشگاه زنجان رفت و بستر ابری هوش مصنوعی را باز کرد و برخی نیز نسبت به این موضوع هشدار داد. معاونت فرهنگی و،خانه اسامی اجراهای بخش دانش آموزی جشنواره تئاتر فجر را اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85349653/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86