پاشنه آشیل مولکول های سرطان به کلید درمان بهتر سرطان تبدیل شده است

پاشنه آشیل مولکول‌های سرطانی، کلید درمان بهتر سرطان شد

برای گزارش دادن معاونت علمی و آموزشی ایرنا از جانب Sci Tech Dailyیوبیکوئیتین، یک پروتئین کوچک، تقریباً در هر فرآیند سلولی با تنظیم پایداری و عملکرد بیشتر پروتئین ها، نقش مهمی ایفا می کند. هنگامی که یوبیکوئیتین به پروتئین های دیگر متصل می شود، معمولاً سیگنال ت،یب آنها را می دهد. اما این فرآیند می تواند توسط برخی آنزیم های خاص مع، شود. یکی از این آنزیم ها به نام مهارکننده USP28 به تثبیت پروتئین های لازم برای رشد و ت،یم سلولی کمک می کند و البته رشد و ت،یم سلولی نیز می تواند منجر به سرطان شود.

یوبیکوئیتین یک پروتئین تنظیم کننده کوچک است که تقریباً در تمام بافت های موجودات یوکاریوتی یافت می شود. این پروتئین اولین بار در سال 1975 توسط گلدشتاین در طول دهه هفتاد و هشتاد قرن بیستم کشف و ویژگی ها و مشخصات آن مشخص شد.

مهارکننده هایی برای کاهش پایداری این پروتئین ها و در نتیجه جلوگیری از رشد سرطان ایجاد شده اند و اساس بسیاری از داروهای ضد سرطان فعلی را تشکیل می دهند. مشکل این است که این آنتی بادی ها اغلب نه تنها علیه USP28 بلکه علیه USP25، یک آنزیم مرتبط که یوبیکوئیتین را از پروتئین های دیگر جدا می کند و یکی از پروتئین های کلیدی در سیستم ایمنی است، کار می کنند. بنابراین، توسعه بیشتر مهارکننده‌های USP28 در اقدامات درم، قابل استفاده بالینی به دلیل عوارض جانبی مورد انتظار دشوار است. این عوارض شامل مواردی مانند مشکلات گوارشی، آسیب عصبی و حتی بیماری های خودایمنی است.

پاشنه آشیل مولکول های سرطان به کلید درمان بهتر سرطان تبدیل شده است

خطر اختلاط دو آنزیم

اکنون محققان دانشگاه وورزبورگ آلمان کشف کرده اند که چرا این مهارکننده ها نه تنها USP28 بلکه USP25 را نیز هدف قرار می دهند. کارولین کیسکر رئیس گروه زیست شناسی ساختاری مرکز رودلف ویرچو وی در دانشگاه مذکور گفت: ظاهراً خطر اختلاط این دو آنزیم بسیار زیاد است. ما توانستیم نشان دهیم که این دو آنزیم از بسیاری جهات شبیه به هم هستند، از جمله دقیقاً جایی که مهارکننده ها عمل می کنند.

گروه تحقیقاتی مش، این بیوشیمیست از کریستالوگرافی اشعه ای، برای تجزیه و تحلیل ساختار این آنزیم ها استفاده کرد. آزمایش‌ها و بررسی‌های بیوشیمیایی تکمیلی نشان داد که اثر مهارکننده‌های مذکور بر روی این آنزیم‌ها مشابه است و بنابراین بازدارنده‌ها قابل تشخیص نیستند.

این کشف علمی جدید پایه مهمی برای جستجوی داروهای دقیق تر و موثرتر برای درمان سرطان با عوارض جانبی کمتر فراهم می کند. تولید چنین داروهایی در واقع هدف مهم بعدی محققان دانشگاه مذکور است.

کشف پیوند ناشناخته قبلی در سیستم ایمنی با پتانسیل کمک به بهبود درمان سرطان

پاشنه آشیل مولکول های سرطان به کلید درمان بهتر سرطان تبدیل شده است

در همین حال، محققان موسسه تحقیقات پزشکی اعلام ،د پزشکی ویل کورنل آنها یک پیوند ناشناخته قبلی را بین دو مسیر کلیدی که سیستم ایمنی بدن ،داران را تنظیم می کنند، شناسایی ،د. این کشف جدید همچنین درک دانشمندان را از بیماری های التهابی مزمن روده افزایش می دهد و همچنین آگاهی را در مورد استراتژی های مبارزه با سرطان از طریق ایمونوتراپی افزایش می دهد.

یافته های علمی جدید مبنای مهمی برای جستجوی داروهای خاص تر با عوارض جانبی کمتر فراهم می کند. توسعه آنها هدف اصلی بعدی محققان وورزبورگ است.

Keisker می‌گوید: «داده‌های زیست‌شناسی ساختاری ما به ما این امکان را می‌دهد که بازدارنده‌های موجود را تغییر دهیم تا فقط علیه USP25 یا USP28 کار کنند. ما همچنین می خواهیم به دنبال مهارکننده هایی باشیم که به سایت های آنزیمی کمتر مشابه متصل می شوند. این به این مولکول ها دقت هدف گیری بیشتری می دهد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85512841/%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B4%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF