دانلود پایان نامه

2006.
Warren, A. (2009). Thriving in your life and ministry religion, spirituality and well- being review. Religion, spirituality and well- being review, June 2009. research

پیوست ها

پیوست 1: پرسشنامه بهزیستی معنوی
عبارت
کاملا موافقم
تا حد زیادی موافقم
موافقم
مخالف
تا حد زیادی مخالفم
کاملا مخالفم
1ـ هنگام دعا و خلوت شخصی با خداوند احساس رضایت نمیکنم.

2ـ نمیدانم کیستم، از کجا آمدهام یا به کجا میروم.

3ـ معتقدم خداوند مرا دوست دارد و از من مراقبت می کند.

4ـ احساس میکنم زندگی تجربهای مثبت است.

5ـ معتقدم خداوند به فرد فرد انسانها توجه ندارد و به اوضاع و احوال روزانه من هم بیتوجه است.

6ـ نسبت به آینده خود احساس آرامش نمیکنم.

7ـ رابطه شخصی هدفمند و معناداری با خداوند دارم.

8ـ احساس رضایت و شادکامی زیادی نسبت به زندگی خود دارم.

9ـ از خداوند حمایت و نیروی شخصی زیادی نمیگیرم.

10ـ در مورد مسیری که زندگیام در پیش دارد احساس بهزیستی میکنم.

11ـ معتقدم که خداوند به مشکلات من توجه میکند.

12ـ از زندگی خود لذت زیادی نمیبرم.

13ـ رابطه رضایتبخش شخصی با خداوند ندارم.

14ـ نسبت به آینده خویش احساس خوبی دارم.

15ـ رابطه من با خدا باعث میشود که احساس تنهایی نکنم.

16ـ احساس میکنم که زندگی پر از تعارض و فاقد شادکامی است.

17ـ بیشترین احساس شادکامی من هنگامی است که ارتباط نزدیکی با خداوند دارم.

18ـ زندگی برای من معنای زیادی ندارد.

19ـ ارتباطم با خداوند به احساس بهزیستیام کمک می کند.

20ـ معتقدم که در زندگیام هدفی واقعی وجود دارد.

پیوست 2: پرسشنامه شادکامی آکسفورد
1)الف: احساس شادی نمی کنم.
ب: تا اندازه ای احساس شادی می کنم.
ج: خیلی شاد هستم.
د: فوق العاده شاد هستم.
2) الف: اصلاً نسبت به آینده خوشبین نیستم.
ب: نسبت به آینده خوشبین هستم.
ج: نگاه امیدوارانه ای نسبت به آینده دارم.
د: نگاه من به آینده سرشار از شادی و امید است.
3)الف: از هیچ چیز زندگی راضی نیستم.
ب: از بعضی چیزها در زندگی راضی هستم.
ج: از خیلی چیزهای زندگی راضی هستم.
د: از تمام زندگی ام راضی ام.
4)الف: احساس می کنم که کنترلی روی زندگی ندارم.
ب: احساس می کنم حداقل بر بخشی از زندگی ام کنترل دارم.
ج: روی بیشتر زندگی ام کنترل دارم.
د: از هر لحاظ روی زندگی ام کنترل دارم.
5)الف: از نظر من زندگی ارزش خاصی ندارد.
ب: احساس می کنم زندگی با ارزش است.
ج: احساس می کنم زندگی خیلی با ارزش است.
د: احساس می کنم زندگی کاملا با ارزش است.
6)الف: از آنچه که هستم احساس رضایت خاصی نمی کنم.
ب: از آنچه که هستم راضی ام.
ج: از آنچه که هستم خیلی راضی ام.
د: از آنچه که هستم سرشار از خوشحالی ام.
7)الف: احساس می کنم نحس هستم.
ب: گاهی تأثیر خوبی روی اتفاقات دارم.
ج: اغلب تأثیر خوبی روی اتفاقات دارم.
د: همیشه تأثیر خوبی روی اتفاقات دارم.
8)الف: زندگی یعنی وقت تلف کردن.
ب: زندگی نسبتاً خوب است.
ج: زندگی خیلی خوب است.
د: عاشق زندگی هستم.
9)الف: آدم ها را دوست ندارم.
ب: تا حدودی دیگران را دوست دارم.
ج: خیلی به دیگران علاقه دارم.
د: شدیداً به دیگران علاقه دارم.
10)الف: تصمیم گرفتن برایم سخت است.
ب: گاهی تصمیم گرفتن برایم آسان است.
ج: اغلب تصمیم گرفتن برایم آسان است.
د: تصمیم گرفتن برایم خیلی آسان است.
11)الف: شروع کردن یک کار جدید برای من سخت است.
ب: شروع کردن یک کار جدید نسبتاً برایم آسان است.
ج:انجام کارها برای من آسان است.
د: انجام هر کاری را می توانم بر عهده بگیرم.
12) الف: به ندرت سرحال از خواب بیدار می شوم.
ب: بعضی وقتها سرحال از خوب بیدار می شوم.
ج: معمولاً سرحال از خواب بیدار می شوم.
د: همیشه سرحال از خواب بیدار می شوم.
13)الف: احساس می کنم از انرژی خالی هستم.
ب: احساس می کنم تا حدی از انرژی برخوردار هستم.
ج: احساس می کنم خیلی پرانرژی هستم.
د: احساس می کنم سرشار از انرژی هستم.
14)الف: فکر می کنم اصلاً چیز زیبایی وجود ندارد.(هیچ چیز زیبا نیست).
ب: زیبایی را تنها در بعضی چیزها می بینم.
ج: زیبایی را در بیشتر چیزها می بینم.
د: برایم همه جهان زیباست.
15)الف: احساس هشیاری نمی کنم.
ب: کمی هشیار هستم.
ج: خیلی هشیار هستم.
د: کاملاً هشیار هستم.
16)الف: احساس سلامتی نمی کنم.
ب: احساس می کنم نسبتاً سالم هستم.
ج: احساس می کنم خیلی سالم و تندرست هستم.
د: احساس خیلی خوبی نسبت به دنیا دارم.
17)الف: احساس خاصی نسبت به دیگران ندارم.
ب: احساس نسبتاً خوبی به دیگران دارم.
ج: احساس خیلی خوبی به دیگران دارم.
د: همه را دوست دارم.
18)الف: هیچ خاطره خوبی از گذشته ندارم.
ب: برخی خاطرات گذشته من خوب است.
ج: بیشتر خاطرات گذشته من خوب است.
د: تمام خاطرات گذشته من خوب است.
19)الف: هیچ وقت خوشحال نیستم.
ب: بعضی وقتها خوشحال هستم.
ج: اغلب خوشحال هستم.
د: همیشه خوشحال هستم.
20)الف: کارهایی که در نظر داشتم نتوانستم انجام دهم.
ب:بعضی از کارهایی که در نظر داشتم انجام داده ام.
ج:بیشتر کارهایی که درنظر داشتم انجام داده ام.
د: تمام کارهایی که در نظر داشتم انجام داده ام.
21) الف: بخوبی نمی توانم وقتم را تنظیم کنم.
ب: بعضی اوقات قادر به تنظیم وقت هستم.
ج: خیلی خوب وقتم را تنظیم می کنم.
د: قادر به تنظیم وقت برای هر کاری هستم.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود مقاله با موضوع عملکرد اقتصادی، تجزیه و تحلیل آماری، نرم افزار

22)الف: با هیچ کس شوخی نمی کنم.
ب: بعضی اوقات با دیگران شوخی می کنم.
ج: اغلب با دیگران شوخی می کنم.
د: همیشه با دیگران شوخی می کنم.
23) الف: هیچ وقت باعث خوشحالی دیگران نمی شوم.
ب: بعضی اوقات باعث خوشحالی دیگران می شوم.
ج: اغلب باعث خوشحالی دیگران می شوم.
د: همیشه باعث خوشحالی دیگران می شوم.
24)الف: در زندگی هدف خاصی ندارم.
ب: در زندگی احساس هدفمندی می کنم.
ج: در زندگی هدف بزرگی دارم.
د: زندگی من سرشار از هدف است.
25) الف: در قبال دیگران احساس تعهد خاصی ندارم.
ب: برخی اوقات نسبت به دیگران احساس تعهد می کنم.
ج: اغلب نسبت به دیگران احساس تعهد می کنم.
د: همیشه نسبت به دیگران احساس تعهد می کنم.
26)الف: فکر می کنم دنیا جای خوبی نیست.
ب: فکرم می کنم دنیا جای نسبتاً خوبی است.
ج: فکر می کنم دنیا جای خیلی خوبی است.
د: فکر می کنم دنیا عالی است.
27)الف: به ندرت می خندم.
ب: گاهی می خندم.
ج: خیلی می خندم.
د: همیشه در حال خنده هستم.
28)الف: فکر می کنم جذاب نیستم.
ب: فکر می کنم نسبتاً جذاب هستم.
ج: فکر می کنم جذاب هستم.
د: فکر می کنم خیلی جذاب هستم.
29)الف: هیچ چیز برایم سرگرم کننده نیست.
ب: بعضی چیزها برایم سرگرم کننده هستند.
ج: بیشتر چیزها برایم سرگرم کننده هستند.
د: با هر چیز سرگرم می شوم.

پیوست 3: پرسشنامه سلامت عمومی(فرم 28 سؤالی)
1.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز کاملا احساس کرده اید که خوب و سالم هستید ؟
الف.بیشتراز حدمعمول ب. در حد معمول
ج.بدتر از حد معمول د.خیلی بدتر از حد معمول
2.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که به داروهای تقویتی نیاز دارید ؟
الف.اصلا ب.در حد معمول
ج.تقریبا بیشتر از حد معمول د.به مراتب بیشتر از حد معمول
3.آیااز یک ماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستی کرده اید ؟
الف.اصلا ب.درحد معمول
ج.تقریبا بیشتر از حد معمول د.به مراتب بیشتر از حد معمول
4.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که بیمار هستید ؟
الف.اصلا ب.درحد معمول
ج.تقریبا بیشتر از حد معمول د.به مراتب بیشتر از حد معمول
5.آیااز یک ماه گذشته تا به امروز سر درد شده اید ؟
الف.اصلا ب.درحد معمول
ج.تقریبا بیشتر از حد معمول د.به مراتب بیشتر از حد معمول
6.آیا از یک ماه گذشته احساس کرده اید که سرتان را محکم با چیزی مثل دستمال بسته اند یا اینکه فشاری به سرتان وارد می شود ؟
الف.اصلا ب.درحد معمول
ج.تقریبا بیشتر از حد معمول د.به مراتب بیشتر از حد معمول
7.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که بعضی وقتها بدنتان داغ و یا سرد می شود ؟
الف.اصلا ب.درحد معمول
ج.تقریبا بیشتر از حد معمول د.به مراتب بیشتر از حد معمول
8. آیا از یک ماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که بر اثر نگرانی دچار بی خوابی شده باشید ؟
الف.اصلا ب.درحد معمول
ج.تقریبا بیشتر از حد معمول د.به مراتب بیشتر از حد معمول
9.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز شب ها وسط خواب بیدار می شوید ؟
الف.اصلا ب.درحد معمول
ج.تقریبا بیشتر از حد معمول د.به مراتب بیشتر از حد معمول
10.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که دائما تحت فشار هستید ؟
الف.اصلا ب.درحد معمول
ج.تقریبا بیشتر از حد معمول د.به مراتب بیشتر از حد معمول

11.آیااز یک ماه گذشته تا به امروز عصبانی و بد خلق شده اید ؟
الف.اصلا ب.درحد معمول
ج.تقریبا بیشتر از حد معمول د.به مراتب بیشتر از حد معمول
12.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز بدون هیچ دلیل قانع کننده ای هراسان و یا وحشت زده شده اید ؟
الف.اصلا ب.درحد معمول
ج.تقریبا بیشتر از حد معمول د.به مراتب بیشتر از حد معمول
13.آیا از یک ماه گذشته تا امروز متوجه شده اید که انجام هر کاری از توان شما خارج است ؟
الف.اصلا ب.درحد معمول
ج.تقریبا بیشتر از حد معمول د.به مراتب بیشتر از حد معمول
14.ایا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که در تمامی مدت عصبی هستید و دلشوره دارید ؟
الف.اصلا ب.درحد معمول
ج.تقریبا بیشتر از حد معمول د.به مراتب بیشتر از حد معمول
15.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز توانسته اید خودتان را مشغول و سرگرم نگه دارید ؟
الف به مراتب بیشتر از حد معمول ب.درحد معمول
ج. کمتر از

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید