پیروزی انقلاب اسلامی مسیر تاریخ را در جهان تغییر داد


تهران- ایرنا- دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در بی،ه ای به من،ت یوم الله 22 فروردین ماه، تأیید کرد که پیروزی انقلاب اسلامی ایران مسیر تاریخ را در جهان تغییر داد و ایران، که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا (در دوران ظالم) آن را جزیره ثبات نامید، به مرکزی برای مبارزه با استبداد در جهان تبدیل شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85431046/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF