چه پیشرفتی در فناوری آموزش آشپزی/ادغام تعاملی آموزش آنلاین و حضوری حاصل شده است؟

آشی که پیشرفت فناوری برای آموزش پخت/ ادغام تعاملی آموزش آنلاین و حضوری؟

برای گزارش دادن خبرنگار معاونت علمی و آموزشی ایرنادر روزهایی که ویروس کرونا در سراسر جهان شیوع پیدا کرد، هیچ، تصور نمی کرد که روزی آموزش از راه دور چنین قدرتی در بین مردم داشته باشد. تا آن زمان در ا،ر جلسات و سمینارهای مربوط به عدالت آموزشی، تمرکز امکانات و آموزش در نقطه ای خاص به ویژه پایتخت کشورها، مشکلی بود که همواره مطرح می شد و راه حل من،ی برای آن یافت نمی شد. اما با شیوع همه‌گیری ویروس کرونا و دسترسی به آموزش آنلاین برای ا،ر مردم، دانش‌آموزان دختر و پسر، فضا برای انتقاد از آموزش از راه دور و مشاهده نقاط ضعف در این روش آموزشی باز شده است.

احسان شاه قاسمی، شاهو صابر، مصطفی ظهوری و مریم سبزعلینویسندگان یک مقاله تحقیقاتی با ،وان “فناوری های ارتباطی جدید و افول یادگیری طبیعی” به این سوال پرداختند که چگونه یادگیری فیزیکی و مجازی می توانند با یکدیگر برای بهبود محیط یادگیری فعلی تعامل داشته باشند.

این مقاله با اشاره به ورود آموزش آنلاین به سیستم های دانشگاهی و علمی، به مزایا و معایب این شیوه آموزشی پرداخته و ضمن اشاره به این که آموزش مجازی اجتناب ناپذیر است، راه های تعامل آموزش فیزیکی و مجازی را ارائه کرده است.

چه پیشرفتی در فناوری آموزش آشپزی/ادغام تعاملی آموزش آنلاین و حضوری حاصل شده است؟

آموزش آنلاین از بازاریابی تا حذف مرزهای جغرافیایی

در این پژوهش با اشاره به آغاز فرآیند آموزش مجازی که با تولد برنامه های یادگیری به کمک رایانه (CAI) پدیدار شد، دهه 1990 اوج شکل گیری موسسات و بسترهای آموزشی است. با ظهور سایت هایی مانند Edx و Courser از سال 2012، بستری برای آموزش از هر نقطه در جهان شکل گرفته است و ارائه آموزش به مخاطبان جه، آسان تر شده است.

با این حال، این تحقیق با استناد به کتاب ادامه دارد نیل پستمن با ،وان تکنوپلی؛ فرهنگ تسلیم تکنولوژی می شود وی به مضرات آموزش الکترونیکی و جایگزینی آن با آموزش طبیعی اشاره می کند.

پستمن معتقد است که معرفی فناوری به یادگیری، عمق سختگیری و درگیری فکری را کاهش می دهد. وی اذعان داشت: اولویت ابزارهای فناورانه کارایی و سرعت است نه آموزش. ارتباط چهره به چهره بین دانش آموزان مهم است و باعث رشد فکری و مهارت های تفکر انتقادی می شود. پستمن حتی هشدار می دهد که برای ورود فناوری به آموزش، باید پیامدهای آن را سنجید و رویکردی را اتخاذ کرد که آموزش سنتی را حفظ کند.

با این حال، نویسندگان در هر بخش از این تحقیق، ضمن تمرکز بر نقاط ضعف، نقاط قوت آموزش آنلاین را در نظر می گیرند. یکی از آنها افزایش توانایی دانشگاه ها برای پذیرش دانشجو از طریق رویکرد آموزش آنلاین است. آموزش آنلاین چه به دلیل رفع محدودیت حضور و غیاب فیزیکی و چه به دلیل عدم اتکا به توان بدنی دانشگاه ها شرایط خوبی را برای پذیرش دانشجو فراهم کرده است. از سوی دیگر تجاری‌سازی آموزش و حضور دانش‌آموزان با فرهنگ‌های مختلف از معایب این نوع آموزش ذکر شده است.

از بین بردن نابرابری آموزشی، توانمندسازی افراد حاشیه نشین از سراسر جهان و یادگیری با سرعت پیشرفت دانش آموزان از جمله مزایای آموزش آنلاین است که در این تحقیق به آنها اشاره شده است.

رفع نابرابری آموزشی، توانمندسازی افراد حاشیه نشین از سراسر جهان، افزایش فرصت های یادگیری برای افراد محروم، رفع موانع آموزش سنتی و یادگیری با سرعت دانش آموز از مزایای آموزش آنلاین است که در این تحقیق به آنها اشاره شده است. افراد بی بضاعتی که به دنبال پیشرفت و ورود به بازار کار هستند، با شرکت در دوره های آنلاین که نیازی به حضور فیزیکی آنها نیست، شغل بهتری پیدا کرده و به مشاغل پردرآمد دسترسی خواهند داشت.

آموزش آنلاین به افراد از گروه ها و جوامع مختلف اجازه می دهد تا گرد هم آیند، پروژه های مش، را انجام دهند و خود را بهبود بخشند. علاوه بر این، افراد کم خدمتی که در آموزش حضوری به دلیل نژاد و ،ت، تعصب و تبعیض را تجربه می‌کنند، بدون ترس و آزادانه از طریق آموزش مجازی، خود را بهبود می‌بخشند.

یکی از نکات مهم تحقیق، نرخ رشد سالانه آموزش آنلاین در جهان است در سال 2021 ارزش بازار بین المللی آن 210 میلیارد است و پیش بینی می شود تا سال 2030 به 848 میلیارد برسد. دلار خواهد رسید زیرا رشد سرمایه گذاری در این بخش در سال 2020 به 1.16 میلیارد دلار نشان می دهد که این بخش پتانسیل تغییر آموزش در آینده را دارد.

چه پیشرفتی در فناوری آموزش آشپزی/ادغام تعاملی آموزش آنلاین و حضوری حاصل شده است؟

دوری از فلسفه و ادبیات؛ تربیت طبیعی از دیدگاه ژان ژاک روسو

اما آنچه در این تحقیق به دنبال تحلیل آن است، مفهوم تربیت طبیعی است. ژان ژاک روسو فیلسوف، نظریه پرداز و نویسنده کتاب امیل فواید آموزش طبیعی به طور کامل مورد بحث قرار گرفت و این تحقیق از آن برای تبیین مفاهیم مربوط به تربیت طبیعی نیز استفاده کرد.

شخصیت اصلی کتاب امیل دور از شهر و مردم، در طبیعت رشد می کند و رشد می کند. ژاک روسو به نوعی معتقد بود که کودک باید در محیط طبیعی رشد کند و بیاموزد. حتی آموزش هایی مانند فلسفه و ادبیات نباید به او داده شود تا به طور طبیعی و با مهارت هایی که از حضور در طبیعت می آموزد رشد کند.

او معتقد بود که خداوند از ابتدا همه چیز را کامل آفرید و این انسان بود که با آموزش در این فرآیند دخالت کرد و از این امر طبیعی جلوگیری کرد. پاکی و ،د فطری به دور از فساد و ناهنجاری های اجتماعی را اصل کتاب خود می دانست.

روسو در کتاب خود اذعان می کند که فرزند، که او سعی کرده با این روش تربیت کند در نهایت با جامعه و پیچیدگی های آن مواجه خواهند شد و این غیرقابل انکار است.

خطر انزوای ذاتی؛ زندگی عادی ما شامل تعامل چهره به چهره است

مقاله به آموزش طبیعی از زاویه ای متفاوت می پردازد. نویسندگان بر این باورند که یادگیری طبیعی به این م،ی است که ما به طور طبیعی از یکدیگر یاد می گیریم و تنها موجوداتی هستیم که به یکدیگر آموزش می دهیم. دلیل این امر این است که زیرساخت هایی در مغز انسان وجود دارد که حیوانات و سایر گونه های طبیعی فاقد آن هستند. بنابراین هیچ حیو، نمی تواند به حیوان دیگری آموزش دهد.

آنها به این نتیجه رسیدند که آموزش ریشه در زیست شناسی طبیعی ما دارد و نمی توان آن را با هیچ چیز دیگری جایگزین کرد. آموزش آنلاین غیر طبیعی و بی اثر است. زیرا هیچ انس، در مسیر طبیعی ما وجود نداشت.

نویسندگان دلایل دیگری نیز دارند. آنها بر این باورند که انسان ها به طور طبیعی به هم پیوسته اند و برای هماهنگ ، اعمال خود با دیگران تکامل یافته اند. حتی نوزادان تمایل دارند که در تعاملات مشارکتی شرکت کنند. در نهایت تربیت طبیعی باید به سمت توسعه انس، و افزایش تعامل حرکت کند.یکی از معایب آموزش آنلاین عدم تعامل و عدم ارتباط حضوری است. بی‌واسطگی اجتماعی آموزش آنلاین از بین رفته و تبادل کلامی و غیرکلامی به دست آمده در آموزش غیر حضوری کاهش می‌یابد.

در این مرحله و بر اساس اهمیت تعامل در آموزش، یکی از معایب آموزش آنلاین عدم تعامل و عدم ارتباط حضوری است که مشکل تلقی می شود. آنها معتقدند که ارتباط اجتماعی در یادگیری آنلاین از بین می رود و تبادل کلامی و غیرکلامی که در حالت حضوری رخ می دهد در یادگیری آفلاین کاهش می یابد. این باعث می شود انزوای ذاتی در یادگیری به آرامی نمایان شود و جامعه پر جنب و جوش و فعالی نداشته باشیم.

در پایان، نویسندگان معتقدند که بازگشت به آموزش سنتی قبلی غیرممکن است و آموزش حضوری اجتناب ناپذیر است. اما با ،یب این دو تمرین می توان به روش بهتری دست یافت. آنها همچنین به اهمیت نوآوری آموزشی اشاره می کنند و معتقدند که به دلیل ظهور اجتناب ناپذیر آموزش آنلاین در زندگی ما، باید در آموزش نوآوری کنیم.

استفاده از راهبردهای تطبیقی ​​در فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی مقاله است. ادغام تعاملی بین این دو تمرین نیز نکته مهمی برای شناسایی است. استفاده از ابزارهای آنلاین محبوب برای افزایش مشارکت در یادگیری آفلاین، تقویت جوامع مجازی که به دانش آموزان کمک می کند تا محیط آفلاین را بهتر درک کنند، و در نهایت استفاده از فناوری هایی که محدودیت ها و عدم آموزش حضوری را کاهش می دهد، از جمله راهکارهایی است که مقاله برای ،یب این موضوع استفاده می کند. و دو تمرین ارائه می دهد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85522949/%D8%A2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86