چه چیزی باکتری های بدن را از بین می برد؟


تهران- ایرنا- محققان دریافته اند که باکتری های بد قادر به ساخت سلو، در سطح سلول های خود نیستند و این در نهایت منجر به بیماری شدید می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85400143/%DA%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF