چگونه سلول های سرطانی از سیستم ایمنی پنهان می شوند


تهران- ایرنا- مطالعه جدید نشان می دهد سلول های سرط، در روده بزرگ ژنی به نام SOX17 را فعال می کنند که به آنها اجازه می دهد از سیستم ایمنی فرار کرده و به تومورهای پیشرفته تر تبدیل شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85405680/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF