کشف قطعه گمشده خود نوسازی سلول های بنیادی خون

کشف قطعه مفقوده برای خوداحیایی سلول بنیادی خون

برای گزارش دادن معاونت علمی و آموزشی ایرنا از جانب روزانه تدریس کنیدگروهی از دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا توانستند پروتئینی را شناسایی کنند که نقش مهمی در تنظیم فرآیند خود نوسازی سلول های بنیادی در خون انسان دارد. نقش این پروتئین کمک به سلول‌های بنیادی برای درک و تفسیر سیگنال‌های محیط اطرافشان است.

این مطالعه در مجله منتشر شدطبیعت(طبیعت) محققان را به توسعه تکنیک‌هایی برای رشد سلول‌های بنیادی خون در یک ظرف آزمایشگاهی نزدیک‌تر کرده است، که ممکن است پیوند سلول‌های بنیادی خون را در دسترس تعداد بیشتری از افراد قرار دهد، علاوه بر این، دسترسی و ایمنی ژن درم، با استفاده از این سلول‌ها را بهبود بخشد.

کشف قطعه گمشده خود نوسازی سلول های بنیادی خون

سلول‌های بنیادی خون که به سلول‌های بنیادی خون‌ساز معروف هستند، این توانایی را دارند که از طریق فرآیندی به نام خود نوسازی از خود کپی کنند. آنها همچنین می توانند تمام سلول های خونی و ایمنی را تشکیل دهند.

پیوند این سلول ها برای دهه ها به ،وان راهی برای درمان سرطان خون و سایر اختلالات سیستم ایمنی مورد استفاده قرار گرفته است. اما پیوند سلول های بنیادی خون محدودیت های زیادی دارد، پیدا ، یک فرد سازگار ممکن است دشوار باشد و تعداد سلول های بنیادی موجود ممکن است برای درمان بیمار ناکافی باشد.

این محدودیت ها پابرجا هستند زیرا سلول های بنیادی که از بدن گرفته شده و به آزمایشگاه منتقل می شوند به سرعت توانایی خود را برای خود تجدیدی از دست می دهند. اما اکنون پس از دهه‌ها تحقیق، دانشمندان به حل این مشکل بسیار نزدیک‌تر شده‌اند.

این محققان کشف ،د که پروتئین MYCT1 فرآیندی به نام اندوسیتوز را تنظیم می کند که نقش مهمی در نحوه دریافت سیگنال های محیطی توسط سلول های بنیادی ایفا می کند. این سیگنال ها به سلول ها می گویند که چه زم، باید خود را تجدید کنند.

با معرفی مجدد این پروتئین، این محققان مشاهده ،د که سلول های بنیادی قادر به تجدید خود و عملکرد موثر هستند. در مرحله بعد به بررسی علت خاموش شدن پروتئین مذکور و چگونگی جلوگیری از این مشکل به طور طبیعی می پردازند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85501978/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86