کشور نیازمند بازطراحی نظام آموزشی و پژوهشی فضای مجازی است

کشور نیازمند بازطراحی نظام آموزشی و پژوهشی فضای مجازی است

برای گزارش دادن معاونت علمی و آموزشی ایرنا، نجف بوراکبیگلو عزیز به وقت امروز (یکشنبه). سومین همایش ملی فضای مجازی، حکمت و حکمروایی وی در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد که با حضور جمعی از محققان و پژوهشگران حوزه های مرتبط با فضای مجازی همراه بود، با بیان اینکه فضای مجازی چالش های جدی برای حاکمیت و هویت ملی ما ایجاد کرده است، افزود: اصطلاح چالش. ،وماً مفهوم منفی ندارد و آنچه مهم است نوع مواجهه با چالش هایی است که برای ما ایجاد می کند.

وی با اشاره به اینکه عبارت بسترهای بین المللی کذب و جهل بزرگ است، ادامه داد: اساساً با پلتفرم های آمریکایی مواجه هستیم که با مقررات به ویژه مقررات محتوا سروکار دارند و اگر رویکرد مدیریتی در این حوزه نداشته باشیم. مطمئناً موفق خواهد شد.» تبدیل شده بود.

کشور نیازمند بازطراحی نظام آموزشی و پژوهشی فضای مجازی است

رئیس گروه الکترونیک دانشگاه آزاد افزود: در واقع تمام بحث در فضای مجازی این است که چگونه از مزیت های این فضا به بهترین شکل استفاده کنیم تا حاکمیت ملی ما مورد تعرض قرار نگیرد چرا که جمهوری اسلامی توسط توده های جهان ساخته شده است. مردم و مردم استقلال و هویت ملی می خواهند و فرهنگ اسلامی آنها باید حفظ شود.

نجف پور همچنین با بیان اینکه سیاست های کشور در قبال تریبون های خارجی به دو دسته ت،یم می شود افزود: اولین سیاست گفت وگو و تعامل با این تریبون ها با هدف پذیرش قو،ن و مقررات کشورمان بود که وجود نداشت. با وجود تلاش های مکرر نتیجه ای حاصل نشد.

کشور نیازمند بازطراحی نظام آموزشی و پژوهشی فضای مجازی است

دبیر شورای فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: سیاست دوم توسعه بسترهای بومی است که اگرچه اقدامات بسیار من،ی در این زمینه انجام شده است، اما این دو سیاست اگرچه ضروری است اما ناقص است. ما به سیاست سومی نیاز داریم که شامل همکاری بین‌المللی با کشورهای متحد و کشورهایی است که نمی‌خواهند از سیاست‌های سایبری آمریکا پیروی کنند. من این همکاری را جنبش غیرمتعهد سایبری می نامم.

نجف پور گفت: حقیقت این است که مردم ایران به جه، شدن نیاز ندارند، بلکه مردم ایران جه، شده اند. بنابراین نیاز به ارتباط جه، با بسترهای ارتباطی جه، از جمله بسترهای بین المللی که بین مردم آزادیخواه و مستقل جهان شناسایی می شود، ضمن ایجاد فضای ارتباطی آزاد و رعایت قو،ن ملی کشورها احساس می شود.

کشور نیازمند بازطراحی نظام آموزشی و پژوهشی فضای مجازی است

رئیس واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی در کلیپی از فعالیت‌های مورد نیاز جامعه ایران در حوزه فضای مجازی گفت و تاکید کرد: کشور نیاز مبرمی به بازطراحی نظام آموزشی و پژوهشی فضای مجازی کشور دارد. زیرا به جنبه های فنی و مهندسی این رشته یا بعد انس، و اجتماعی پرداخته شد. در حالی که فضای مجازی این دو حوزه را به طور همزمان در بر می گیرد، اما موجودیت جدیدی است که شامل درک همزمان مهندسی، فلسفه و علوم اجتماعی می شود.

وی هماهنگی، هم افزایی و یکپارچگی در نظام حکمر، کشور را حیاتی دانست و تاکید کرد: توسعه ،ت الکترونیک نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ارائه خدمات اجتماعی و ارتقای بهره وری از طریق بسترهای ایر، باید مورد توجه قرار گیرد.

دبیر شورای فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی با اذعان به اینکه متأسفانه از کمبود دانش حاکمیت سایبری در کشور رنج می بریم، ارتقای دانش حاکمیت سایبری را به ویژه برای مسئولان پیشنهاد کرد.

وی با تاکید بر اینکه همه کشورها در حال ترسیم آینده فیزیکی سایبری هستند، افزود: ما نیاز به بررسی فوری آینده مادی سایبری کشور داریم.

کشور نیازمند بازطراحی نظام آموزشی و پژوهشی فضای مجازی است

بر اساس اعلام واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی در این همایش، با حضور محمدهادی همایون معاون علوم انس، و هنر دانشگاه آزاد اسلامی و جمعی از محققان و پژوهشگران حوزه مجازی فضا، دو تابلوی تخصصی با ،اوین مدیریت و تنظیم فضای مجازی و «حاکمیت اقتصادی و دارایی های دیجیتال (دیده بان بازار مالی با نگاهی به Tapcoins/Notcoins و Hamsters)» با حضور کارشناسان انجام شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85525313/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA