کلاس ها در دانشگاه تهران از 28 تا 28 اسفندماه به صورت آنلاین برگزار شد


تهران- ایرنا- معاون آموزشی دانشگاه تهران اعلام کرد: تحصیل در این دانشگاه از 28 تا 7 اسفندماه به صورت الکترونیکی آغاز می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85397026/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B9-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B8-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7