کودکانی که در مناطق سبز زندگی می کنند استخوان های قوی تری دارند


تهران – ایرنا – نتایج یک مطالعه نشان داد کودک، که فضای سبز بیشتری در نزدیکی خانه خود دارند استخوان های بسیار قوی تری دارند که ممکن است در طول زندگی آنها فواید سلامتی داشته باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85353771/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF