کودکان به کدام یک بیشتر اعتماد دارند: انسان یا روبات؟

کودکان به کدامیک بیشتر اعتماد دارند: انسان‌ها یا ربات‌ها؟

برای گزارش دادن معاونت علمی و آموزشی ایرنا از سایت پست الکترونیک (PsyPost)، محققان دریافتند که کودکان سه تا شش ساله بیشتر از انسان ها به روبات ها اعتماد دارند. انگیزه پنه، پشت تحقیقات اخیر این بود که بفهمیم بچه ها وقتی با اطلاعات متناقضی که از انسان ها و روبات ها دریافت می کنند، به چه ،، اعتماد می کنند.

از آنجایی که روبات‌ها و سایر دستگاه‌های تکنولوژیک به طور فزاینده‌ای در زندگی کودکان حضور پیدا می‌کنند، مهم است که بررسی کنیم که چگونه این تعاملات بر یادگیری و رشد کودکان تأثیر می‌گذارد.

کودکان به کدام یک بیشتر اعتماد دارند: انسان یا روبات؟

این مطالعه نشان داد که حتی زم، که انسان و ربات هر دو قابل اعتماد هستند، کودکان ترجیح می دهند به ربات اعتماد کنند.

بر اساس این تحقیق، سن نقش مهمی در تصمیم گیری کودکان داشت. واضح است که کودکان بزرگتر افراد قابل اعتماد را ترجیح می دهند. در حالی که بچه های کوچکتر به ربات ها اعتماد داشتند و بیشتر آنها را برای به اشتراک گذاشتن اسرار خود و به ،وان دوست و معلم انتخاب می ،د.

تمایل کودکان به اعتماد به روبات‌ها در مقایسه با انسان، پیام‌های مهمی برای محققان دارد تا در زمینه چگونگی ادغام ربات‌ها و سایر عوامل تکنولوژیک در زمینه‌های آموزشی و رشدی کودکان استفاده کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85493298/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7