گام بزرگ فیزیکدانان برای ساخت ساعت هسته ای


تهران – ایرنا – دانشمندان برای اولین بار با استفاده از لیزر رومیزی موفق شدند هسته یک اتم را به سطح انرژی بالاتری منتقل کنند که می تواند راه را برای ساخت اولین ساعت هسته ای هموار کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85437945/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C