یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه شریف به یکی از اعضای برجسته آکادمی ملی مخترعان ایالات متحده تبدیل شده است


تهران – ایرنا – دکتر سهیل غیاثی دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف و استاد دانشگاه کالیفرنیا دیویس به ،وان عضو برجسته آکادمی ملی مخترعان آمریکا (NAI) معرفی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85436285/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%D8%AF