20 تمرین برای درمان استرس و بیماری ها با تمرینات تنفسی یوگا | ورزش

 

 

محل تنظیم کننده ضربان قلب و تنفس در زیر مخچه یا بصل النخاع قرار داره ، وقتی تنفس ناقص باشه اکسیژن به مغز نمی رسه ، تعداد تنفسا و ضربان قلب زیاد می شن و در نتیجه ذهن و اعصاب نا آروم شده و عمر آدم کوتاه می شه .انجام دادن تمرینات بدنی و تنفسی مناسب مانع فشار اضافی به دستگاه های حیاتی بدن شده و نیروی حیاتی حفظ گردیده و آدم طول عمر به درد بخور داره . جریان تنفس در طول 24 ساعت شبونه روز آگاهانه یا نا آگاهانه ادامه داره . تنفس با جون آدم همراه س و گنجینه گران بهای اونه . جریان تنفس بعضی وقتا در سوراخ سمت راست ، بعضی وقتا هم در سوراخ سمت چپ و بعضی وقتا هم در هر دو سوراخ همراه س . ریتم تنفس یر پایه ریتم حیاتی بدنه ، ریتمای انرژی بدن که به دو نیمکره مغز مربوط می شن. تنفس در سمت راست بدن بر اعمال فیزیکی ، تنفس در سمت چپ بدن بر اعمال ذهنی دلالت می کنه و تنفس در هر دو سوراخ بینی بر روح ما نظارت داره ، هدف اینه تا تنفس در هر دو سوراخ بینی رو به حرکت اندازیم که دلیل اعمال روحانیست . از راه تمرینات تنفسی مقادیر گرما و نیروی خلاق در بدن تولید و سلامتی آرامش در بدن جاری می شه. توجه کنین همه تنفسا یاز راه بینیه مگه آنگه گفته شه از راه دهن.

 

1. تمرین شکمی

روی زمین دراز بکشین یا چهار زانو روی زمین بشینین . بدن وانهاده و ناظر بر تنفس خود باشین . کف دست راست رو روی سطح شکم و روی ناف بذارین . شروع بتا یه باز دم از بینی ، بعد همراه با دم عمیق ، شکم و دیافراگم رو پر از هوا کنین طوری که دست راست بالا بیاد و شکم به طور کامل کنبسط شه . تلاش کنین قفسه سینه ها یا شونه ها حرکتی نداشته باشه . شکم رو منقبض کنین تا ناف به ستون فقرات بچسبد . تلاش کنین تنفسا بدون صدا باشن. این تمریم رو ماساژ احشا داخلی شکم بوده ششها رو فعال می کنه و واسه همه مشکلات گوارشی هستش

 

2. تمرینات سینه ای

روی زمین دراز بکشین یا چهار زانو روی زمین دراز بشینین . ستون فقرات صاف ، چشما باز و بدونین به تنفسای خود . شروع با باز دم عمیق از بینی . در حالیکه به آرومی از بینی دم میگیرید تموم منطقه سینه عضلات بین دنده ای و میونه شش ها رو پر از هوا کنین. تلاش کنین شکم ثابت و بی حرکت باشه .10 تا 210 مشاره ذهنی مجسم کنین بعد به آرومی بازدم کنین.این تمرین واسه کاهش اضطراب و استرسه و بدن واسه جذب اکسیژن بیشتر کمک میرسونه.

 

3. تمرین شونِه ای

روی زمین دراز بکشین یا چهار زانو روی زمین بشینین .چشما بسته و آگاه به تنفس خود باشین . شروع با بازدم عمیق از بینی .بعد همراه با دم، عضله جناغی و ترقوها و کتف رو پر از هوا کنین در نتیجه شونه ها کمی بالا حرکت می کنن. 10 تا 20 شماره ذهنی مجسم کنین بعد به آرومی از بینی باز دم کنین درزمان این دم و باز دم عضلات صورن آـرام و رها باشن . این تمرین فشارای فیزیکی و مشکلات تنفسی رو برطرف می کنه و کارایی قلب رو اضافه می کنه . واسه افراد گرفتار به مریضی قلبی ممنوعه .

 

4. تنفس کامل

روی زمین دراز بکشین یا چهار زانو روی زمین بشینین . همراه با دم ، شکم و بعد قفسه سینه بعد ترقوه و شونه ها رو پر از هوا کنین . هوا رو 10 لی 20 شماره نگه دارین بعد همراه با بازدم به ترتیب اول شکم بعد قفسه سینه و بعد شونه ها رو تخلیه کنین ، این یه تنفس کامله . این تمرین رو هر روز چند دقیقه انجام بدین بعد از یه مدت این جریان خود بخود شده و همیشه به همین راه تنفس می کنین . این تمرین شما رو در برابر بیماریای زکام و برونشیت و آسم مقاوم می کنه ، جنب و جوش بدنی رو اضافه می کنه و دیرتر احساس خستگی می کنین ، قدرت تفکر رو می تفزارید و کمتر دچار استرس میشین.

 

5. نادی شودانا ساده

به یه وضیعت راحت روی زمین بشینین . سورتخ سمت راست رو بسته و از سوراخ سمت چپ با 10 شماره دم بگیرین ، 10 شماره حبس دم کنین بعد 10 شماره بازدم کنین و 10 شماره نگه دارین. این عمل رو 10 بار تکرار کنین و مثل واسه بینی سمت راست تکرار کنین . کم کم می تونین شماره های دم ، بازدم ، و حبس بازدم رو زیاد کنین . این تمرین واسه رفع استرس و پاکسازی مجاری تنفسی و به دست آوردن انرژی روزانه انجام بدین.

 

6. قفل زبون

تو یه حالن بشینین . چشما بسته ، دستا روی زانوا ، بدن وانهاده و دهن رو ببندین و نوک زبون رو برگردونین و تا حد امکان به عقب بکشین تا مجاری گلو رو ببنده و تنفس رو شروع کنین و به گلو تمرکز کنین . این تمرین باعث ماساژ غدد و کاهش گرسنگس و تشنگی می شه ، موجب آرامش و خونسردی می شه.. در آرامش انقباضات رحمی زایمون خوبه .

 

7. قفل شکم

در یکی از حالتا راحت بشینین ، سون فقرات صاف ، کف دست هل روی زانوا ، چشما بسته ، بدن وانهاده .دم عمیق از سوراخای بینی بگیرین و بازدم رو از دهن انجام بدین ، همه هوای شش ها رو خلرج کنین ، نفس رو در بیرون نگه دارین ، عضلات و ماهیچه های شکم رو منقبض و قفل کنین . 7 تا 10 شماره حبس بازدم کنین و آگاهی رو روی شکم نگهدارین ، سچس قفل شکم رو باز کنین و بازوها رو آزاد کنین و آروم نفس بکشین . افراد گرفتار به ناراحتیای گوارشی ، قلبی ، چشمی و ستون فقرات نباید این تمریم رو بکنن . این تمرین واسه مریضی دیابت ، رفع یبوست ، کرم روده و مشکلات گواترشی خوبه ، باعث ترشح آدرنالین شده و استرس رو برطرف می کنه . بهتره این تمرین با شکم خاللی انجام شه

 

8. قفل عجان

تو یه از وضیعت راحت روی زمین بشینین چشما بسته ، بدن وانهاده و تنفس عادی باشه . بدونین به ناحیه عجان و همراه با دم عضلات مخرج رو منقبض کنین و بالا بکشین ، انقباض رو 7 تا 10 شماره نگه دارین . بعد همراه با بازدم قفل عجان رو رها کنین . این تمرین مشکلات لگن ، مجاری ادراری ، دسنگاه تناسلی ، پروستات و مقعد رو برطرف می کنه .

 

9. تنفس هیس

تو یه حالت راحت روی زمین بشینین زبون رو در دهن جمع کرده به سقف دهن بچسبونین یا به عقب گلو برگردونین . لبا از هم جدا ، دندون هل روی هم ، دم رو از بین دندانا تا 10 شماره انجام بدین دهن رو ببندین قفل چانه تشکیل بدین ، حبس رو تا 10 شماره انجام بدین بعد سر رو بالا آورده قفل رو رها کنین و از بینی تا 10 شماره بازدم کنین .

 

تو یه حالت راحت روی زمین بشینین دست چپ رو زانو ، دست راست رو بالا بیارین ، کف دست به پایین و شست دست بالا رو لمس کنه ، چشما رو روی روی انگشت کوچیک متمرکز کنین ، پلک نزنین و بعد از یه دقیقه دست رو پایین بیارین . خیره شدن به مکانی که انگشت کوچیک قرار داشت رو ادامه بدین به فضای خالی خیره شید ، چلک نزنین . بدونین ، هیچ اتفاقی نباید ثبت شه تا 5 دقیقه به فضای خالی خیره شید . بهتره در مقابل یه دیوار سفید و صاف یا تو یه فضای باز وسیع در هوای آزاد یا در برابر تصویر بدن در آب ساکن تمرین شه . این تمرین قدرت تمرکز رو زیاد می کنه ، باعث آرامش فکر شده و واسه افراد عصبی خیلی خوبه.

 

11. تنفس روحی

تو یه حالت راحت روی زمین بشینین چشما رو ببندین و آگاه به تنفس خود باشه قفل زبون رو انجام بدین سر رو کمی چایین بیارین دهانه نای یا حنجره رو منقبض کنین و نفس بکشین . افراد درون گرا و بیماران قلبی نباید این تمرین رو بکنن ، این تمرین رو می تونین واسه رفع بی خوابی قبل از خواب و یا در حالت دراز کش بدون قفل زبون انجام بدین . این تمرین واسه ایجاد تعادل در بدن و ذهن و روان بکار میره .

 

12. درخشش مغز

تو یه حالت روی زمین نشسته ، چشما بسته ، عضات صورت ، سینه و شونه ها آروم ، یه دم عمیق از بینی بگیرین و شکم رو منبسط کنین بعد بازدما رو کوتاه و انفجاری همراه با ضربه های عضلات شکم از بینی انجام بدین ، دما غیر فعال و بازر دما فعال ، ریتمیک و بکنواخت بودن ضربه های شکم مهمه تلاش کنین قفسه سینه حرکت نکنه . 3 تا 5 بار این تمرین رو انجام بدین بعد به فضای خالی و آروم بین ابروها آگاه باشه . این تمرین رو با شکم خالی واسه پاکسازی مغز ، تصفیه نادیا ، رفع خواب آلودگی ، بیماریای آسم ، سل ، برونشیت ، تقویت سلولای مغز و ریه و واسه ماساژ شکمی ، آرامش فکر و تعادل عصبی انجام بدین . افراد گرفتار به بیماریای قلبی و گوارشی ، فشار خون ، سرگیجه و صرع انجام ندن .

 

13. تنفس پاک کننده

وایس تاده و پاها رو به عرض شونِه باز کنین مثل تنفس کامل به وسیله بینی دم فرو برید تا ریه ها کالملا پر از هوا شن بعد لبا رو روی دندون فشار بدین و اونا رو بپوشونین بطوریکه منفذ باریکی بین لبا لیجاد شه و از بین اون سریع باز دم کنین از عضلات شکم ، دیافراگم و دنده ها خیلی زیاد استفاده کنین . باعث خروج زهرابها از خون شده و مصنویت بدن رو زیاد می کنه .

 

14. تنفس برعکس

به پشت روی زمین دراز بکشین دست هل کنار بدن یا زیر باسن باشن تموم بدن رو از زمین بلند کنین ساق پاها صاف و کنار هم باشن ، دستا زیر کمر یا زیر خالی گاه باشن . سنگینی بدن روی شونِه و آرنج هاست . چشما رو ببندین و بدن رو وانهاده کنین ، آگاهی رو در شکم متمرکز کنین . یه دک عمیق بگیرین تا گلو و آگاتهی رو در گلو نگه دارین بعد همراه با بازدم آ بعضی وقتا رو از ستون فقرات به شکم برگردونین . این یه دوره تمرین رو 5 تا 7 دور نکرار کنین . اسن تمرین رو با   شکم خالی انجام بدین . این تمرین واسه بیماران قلبی ، فشار خونی ممنوعه . این تمرین بیماریای سرما خوردگی ، برونشیت ، سرفه ، گلو درد رو بهتر کنه ، گردش خون رو در مغز زیاد می کنه و پیری و فراموشی مغز رو خنثی کرده و ضریب هوشی رو زیاد می کنه .

 

15. گرفنگی بینی

اول در وضعیت برعکس تمرین قبل قرار می گیریم بعد ساق پا رو تا بالای سر برسونین بطظوریکه انگشتان پاها رو لمس کنن ، پاها صاف و نیم متر از زمین جدا باشن ؛ زانوا رو خم کنین و رانا رو به سمت سینه ها بیارین تا زانوا گوشا رو لمس کنن و شونه ها زمین رو ، دستا رو پشت زانوا گره بزنین چشما بسته ، بدن وانهاده ، تنفس عمیق و آهسته ، توقف در حد توان. بعد آهسته بدن رو پایین بیارین و استراحت کنین . این تمرین باعث تعادل و هماهنگی در سیستم عصبی و کشش ماهیچه های سینه و پشته و اندام شکمی رو ماساژ میده.

 

16. تنفس لاولیکی

دو زانو روی زمین بشینین ، دستا رو روی شکم بذارین ، همرا با دم شکم رو پر از هوا کنین و جلو بیارین ، حبس دم کنین و همراه با بازدم قدرت دیواره شکم رو به وسیله دستا از راست به چپ و از چپ به راست فشار بدین 7 تا 10 مرتبه این تمرین رو تکرار کنین ، بعد بجلو خم شید پیشونی روی زمین و استراخت کنین ، بعد بجلو خم شید پیشونی روی زمین و استراحت کیند . این تمرین رو واسه دفع اسیدیته بدن ، مشکلات لوزالمعده ، مریضی قند ، دفع یبوست و طی دوران قاعدگیه .

 

17. تنفس سوراخ پوراک

دریک حالت روی زمین بشینین انگشت سبابه و وس دست رو در مرکز پیشونی بین دو ابرو بذارین و با انگشت سوراخ سمت راست رو ببندین ، از سوراخ سمت چپ طی 4 شماره دم فرو برید ، نفس رو واسه 16 شماره نگه دارین بعد از سوراخ سمت راست با 8 شماره باز دم کنین ، این تنفس متناوب رو با همین شمارشا ا 10 بار تکرار کیند. اثر درمانی این تمرین افزایش فعالیت فکری و افزایش هوشیاریه .

 

18. شستشوی روده با هوا

تو یه وضعیت راحت بشینین دهن رو باز کنین لبا رو مانند منقار کلاغ غنچه کنین و با دهن باز هوا رو بدون شکم فرو کشید و عمل قورت دادن رو انجام بدین ، شکم تا رو تا می تونین از هوا پر کنین بعد به طور کامل وانهاده شید تلاش کنین هوا رو از راه آروغ زدن از روده بزرگ خارج کنین . در تموم مدت روز که معده خالی است می شه انجام داد .

 

19. تنفس چوب

به پشت دراز بکشین دستا رو بالا سر آورده کف دستا رو در هم قفل کنین ، دم عمیق بگیرین و همزمان دستا و کل بدن رو کشش بدین ، دستا رو از بالا و پاها رو از پایین کشش بدین و حد توان خود حبس دم کنسد بعد از دهن با فشار و با صدای (ها ) باز دم کنین ، دستا رو کنار بدن آورده و استراحت کنین . این تمرین واسه زیبایی صورت و رفع خستگی بدن ، رفع استرس ، صاف کردن مهرهای کمر و رفع ناراحتیای کمر به درد بخوره .

 

20. خواب درمانی

روی زمین دراز بکشین دستا دو طرف بدن و کف دستا رو به بالا . بدن صاف و چشما بسته ، بدن بی حرکت و آگاه باتشید به فضای پیشونی . تصور کنین بدنتون به سبکی یه پر شده و در فضا شناوره . بدونین به ناف و دم و باز دم . از فضای بالای بدن ، خود رو تماشا کنین . بدونین به تموم بدن از انگشتان پا تا انگشتان دست و سر . آگاه به بدن فیزیک و روی زمین . آگاه به تنفس ، انگشتان دست و پا رو حرکت داده و از خواب خلرج شید .

 

برگشت به بیداری

روی زمین بشینین یا دراز بکشین چشما رو ببندین و توجه خود رو به جهان و اطارف خود برگردونین از شماره 1 تا 10 بشمارید و با هر شماره احساس کنسد ذهن شما بیدار و بیدار تر میشه و بدن نیروه تازه بیشتری بدست می آورد . وقتی به 10 رسیدید چشمون خود رو باز کنین . سلامت و سرحال و پر از انرژی باشین .

منبع : hidoctor.ir

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*