28 نیاز فناورانه شرکت راه آهن بررسی شد


تهران-ایرنا-28 نیازهای فناورانه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بررسی و پیشنهادات فناورانه این شرکت در جلسه مش،ی با حضور مسئولان و،خانه به معاونت توسعه اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور ابلاغ شد. برای شرکت راه و شهرسازی و راه آهن و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.

منبع: https://www.irna.ir/news/85357747/%DB%B2%DB%B8-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF