30 محصول برای اولین بار با هماهنگی نماینده علمی دانشگاه خریداری شد


تهران – ایرنا – رئیس هیئت امنای بنیاد صرفه جویی ارزی در درمان بیماران با تاکید بر اینکه گستره محصولات ما محدود به 90 درصد محصولات بهداشتی است، گفت: با هماهنگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به ،ید کردیم. 30 محصول برای اولین بار.

منبع: https://www.irna.ir/news/85387842/%DB%B3%DB%B0-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF