دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات اسلامی

قانون اساسی مردان و زنان را به طور مشترک،‌یکسان مدنظر قرار داده و اصل بیستم هم بر همین موضوع تأکید نموده است. علاوه بر آن اصل 21 قانون اساسی توجه ویژه‌ای را به مسائل زنان معطوف نموده است براساس این اصل دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات ادامه مطلب…

دانلود مقاله با موضوع زنان،

خواری نگاه دارد‌یا در خاکش فرو برد؟‌هان چقدر زشت و ناپسند بود داوری و قضاوت آنان؟!} قرآن با این وسیله، برداشت نادرست و داوری غیر‌انسانی اهانت به دختران و زنان، و ظلم و ستمی‌را که بر آنان روا می‌داشتند تا آنجا که او را زنده زنده در گور می‌کردند، شدیداً ادامه مطلب…

دانلود مقاله با موضوع مهر،

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق پرداخت بها‌یا اجرت از طرف‌یکی به دیگری منطق و دلیل عقلانی ندارد، زیرا همان گونه که مرد احتیاج به زن دارد، زن هم به وجود مرد نیازمند است و آفرینش، آن‌ها به‌یکدیگر محتاج خلق کرده و در این احتیاج هر دوی ادامه مطلب…

دانلود مقاله با موضوع نفقه

واجب کرده است.این که نفقه زن به عهده مرد گذاشته شده است و در این مورد فرقی نیست که زن متمول و ثروتمند باشد،‌یا فقیر، از قوانینی است که اسلام به نفع زن وضع کرده و پیشرفته‌تر از همه‌ی قوانین فعلی جهان علم و پیشرفت است.اگر اروپا در اوایل قرن ادامه مطلب…

دانلود مقاله با موضوع عدالت اجتماعی

برخاسته از افکار باطل و مهمل به آنان است.قضای نماز پدر و مادر در باب نماز طبق ادله نیز، قضای نمازهای پدر،‌یا مادر، فقط بر پسر بزرگ‌تر واجب است و زنان از این مسئله استثناء شده‌اند؛ این به معنای بطلان نماز قضای زن نیست و‌یا به معنای بی اعتنایی به ادامه مطلب…

دانلود مقاله با موضوع حقوق بشر

لواط، سحق و قیادت تنها به وسیله چهار مرد، و مواردی همچون سرقت، شرب خمر و امثال آن، تنها به وسیله دو مرد اثبات می‌شود. در مورد اثبات زنا نیز اکثر فقهای عامه شهادت زن را مستقلاً برای اثبات زنا کافی نمی‌دانند و معتقدند که در این مورد فقط شهادت ادامه مطلب…

دانلود مقاله با موضوع قوانین موضوعه

معتبر است ندارد، بلکه‌یا از باب آن است که‌یکی از مصادیق را ذکر کرده‌اند و‌یا از باب ذکر غالب است. از طرف دیگر، این روایت و مقبوله‌ی عمربن حنظله(که در اصل مرفوعه است) مربوط به باب قضاست و هیچ ملازمه‌ای بین مقام افتا و قضاوت نیست، همچنین در مقبوله اصلاً ادامه مطلب…

دانلود مقاله با موضوع مسئولیت کیفری

زیرا چنانکه دیدیم در برخی متون اولیه فقهی مثل نهایه شیخ طوسی و مقنعه مفید، از ممنوعیت قضاوت زنان سخنی به میان نیامده است. از آنجا که حجیت اجماع در فقه شیعه به لحاظ کاشفیت آن از قول معصوم× است، نبودن چنین حکمی‌در متون اولیه ای که برای نقل احکام ادامه مطلب…

دانلود مقاله با موضوع وکالت در طلاق

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دارد. بنابراین، در این داوری نیز معیار تمیز تمکین، به معنای که حقوق و اخلاق مقرر داشته است، جنبه‌ی نوعی و شخصی را با هم دارد و دادگاه باید به همه‌ی عوامل انسانی و عرفی توجه کند.با توجه به مطالبی که ادامه مطلب…

دانلود مقاله با موضوع روابط زناشویی

مادری و همسری است و لذا ارتباط جسم و روان با‌یکدیگر از طریق فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی و غدد درون ریز، تفاوت‌های جسمی‌و روحی زن با مرد را در سیری هماهنگ و مکمل‌یکدیگر قرار می‌دهد. نکته قابل توجه این است که وجود حیات احساسی در زن که حقیقتی ادامه مطلب…