Sycophants هیچ جایگاهی در زندگی سیاسی رئیس جمهور شهید نداشت

چاپلوسان، جایی در زیست سیاسی رئیس‌جمهورِ شهید نداشتند

برای گزارش دادن معاونت علمی و آموزشی ایرنا از دانشگاه تهران نشست تصاویر بالاترین حکومت طبق روایات حکومت رئیس جمهور شهید در دانشکده حاکمیت دانشگاه تهران برگزار شد. سید محمد الحسینی استاد دانشگاه تهران و دبیرکل انجمن دانشگاهیان اسلامی ایران. امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، علی اصغر بریزات رئیس دانشکده ،تی و مصطفی زم،ان رئیس مرکز مطالعات راهبردی ریاست جمهوری در سخنان خود به سنت حاکمیتی رئیس جمهور شهید از دو بعد اداری و شخصی اشاره کرد.

وزیر دادگستری ضمن تسلیت شهادت رئیس جمهور و همراهان وی، حضور گسترده خانواده های مختلف در مراسم تشییع و یادبود رئیس جمهور شهید را نتیجه اخلاص و اخلاص آیت الله رئیسی دانست. و بر ،وم استفاده از وحدت ایجاد شده برای جذب حدا،ری و افزایش سرمایه اجتماعی تاکید کرد.

امین حسین رحیمی وی در این سخنان به گوشه هایی از حاکمیت رئیس جمهور شهید پرداخت و سبک حکومت ایشان را برگرفته از شخصیت ایشان دانست و گفت: بدون بررسی شخصیت آیت الله رئیسی نمی توان از سبک حکومت ایشان صحبت کرد. ابتدا باید در مورد شخصیت او صحبت کنیم و سطح قضاوت او را از شخصیت او بگیریم. اصل عملکرد ،ت به عملکرد و شخصیت رئیس جمهور شهید برمی گردد.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود تاکید کرد که رئیس جمهور شهید هیچ گاه تحت تأثیر موقعیت و جایگاه خود قرار نگرفت و هیچ یک از سمت های قبلی وی تغییری در اخلاق و رفتار وی ایجاد نکرد و هیچ گاه تحت تأثیر موقعیت خود قرار نگرفت.

وزیر دادگستری اخلاص، توکل به خدا، خسته نشدن، ابتکار عمل در دیپلماسی برای رسیدن به منافع ملی و اقتدار و اخلاق مداری در پیگیری جدی امور را از دیگر ویژگی های بارز رئیس جمهور شهید برشمرد.

Sycophants هیچ جایگاهی در زندگی سیاسی رئیس جمهور شهید نداشت

دوره ریاست جمهوری آیت الله رئیسی دوره احیای منش اخلاقی در ،ت بود
رئیس دانشکده ،ت دانشگاه تهران نیز ضمن بررسی ابعاد اداری و فردی شهید شاه، سبک وی را از مصادیق حکمر، عالی برشمرد و آن را احیای ادب و اخلاق در عرصه سیاسی دانست و گفت: او در مقام خود همواره راه ادب و اخلاق را طی می کرد و این وجه تمایز او با بسیاری دیگر از حاکمان بود.

علی اصغر برزات از دیگر ویژگی های حکومت عالی برشمرد و یکی از بارزترین ویژگی های رئیس جمهور شهید را تواضع در قبال علما، شنیدن نظرات آنان و پذیرفتن آنها دانست و گفت: تایید مراجع آن زمان تأسیس دانشکده یکی از مصادیق این علاقه به عقل،ت علمی بود.

نویسنده مدیریت اسلامی در پرتو نهج البلاغهوی درایت و عقل،ت را از دیگر ویژگی های آیت الله رئیسی برشمرد و گفت: ایشان فردی عاقل بود و هرگز اجازه نمی داد که سادگی و ناد، برخی افراد آزرده شود و برای شارلاتان های سیاسی و شیادان سیاسی داستان ها و خواب های واهی نمی گفت. جامعه، و جایی در ا،یستم سیاسی آن وجود نداشت که در آن هیچ متملق یا متملق سیاسی وجود نداشته باشد. به نظر می رسد بازسازی تصویر زیبای آینده ایران یکی از مهمترین دغدغه های رئیس جمهور شهید بوده است.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ریاست جمهوری در این دیدار به بررسی ال،ای حکومت رئیس جمهور شهید پرداخت و گفت: رئیس جمهور علیرغم حجم سفرها و دستور کار ،ت، برنامه م،وی را دنبال کرد و معتقد بود که روحیه که در طراحی آینده انقلاب باید با روحیه آماده باشد.

آیت الله رئیسی هیچ گاه به دنبال منافع حزبی و گروهی در اداره ،ت نبوده و بارها به ،تمردان هشدار داده است که با رای دادن به ما و رای ندادن به ما یک روز هم برای آینده کشور و سرنوشت کشور صرف نکنند.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ریاست جمهوری گفت: ما یک زاهد وارسته را از دست ندادیم، بلکه یک ،تمرد عاقل را از دست دادیم و این ظلم است که او را فقط به ،وان یک صوفی زاهد به جامعه معرفی کنیم. به او اجازه این کار را ندهید. جامعه برای این کار باید عملکرد موفق ،ت سیزدهم و برخی پروژه های جدی حاکمیتی را فراموش کند.

وی همچنین بر تبیین دستاوردهای موفق ،ت سیزدهم تاکید کرد و پیوستن به توافقات جدید بین المللی را یکی از این دستاوردها برشمرد.

زم،ان شخصیت غیر،تی آیت الله رئیسی را از دیگر ویژگی های رئیس جمهور شهید ،وان کرد و گفت: ایشان در بسیاری از مواقع برای حفظ وحدت و مصالح کشور سکوت ،د.

وی تحول آفرینی و دغدغه آینده ایران را از دیگر ویژگی های آیت الله رئیسی ،وان کرد و گفت: آیت الله رئیسی معتقد است همه ارکان حکومت داری باید به دنبال راه حل برای ایجاد امید و اعتماد در جامعه باشند. دغدغه او ایران و آینده رژیم بود. این اساساً برای قرار دادن کشور در معماری جدید جه، از منطق فرا،تی بود.

Sycophants هیچ جایگاهی در زندگی سیاسی رئیس جمهور شهید نداشت

ولایت پذیری آیت الله رئیسی صرفاً تکرار سخنان رهبری نبود.

مشاور رئیس جمهور و دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسلامی نیز در سخن، به شخصیت آیت الله رئیسی پرداخت و شهادت آیت الله رئیسی و یارانش را تسلیت گفت.

سید محمد الحسینی تعهد و قانون مداری را از مهم ترین ویژگی های آیت الله رئیسی دانست و گفت: اگر می خواهیم کشور را به خوبی اداره کنیم، ،، که مسئولیت های بزرگ دارند باید قانونمند و متعهد به آن باشند و اگر آنها خودشان به آن پایبند نیستند، پس نمی توان از مسئولان دیگر انتظار داشت. پایبندی به قانون از صفات آیت الله رئیسی بود و هیچ رفتار خلاف شرع و اخلاق را نمی پذیرفت.

وی افزود: اولویت منافع ملی کشور و ترجیح آنها بر منافع حزبی و جناحی از دیگر ویژگی های ایشان بود. او هرگز در تصمیم گیری های خود منافع حزب و گروه را در نظر نمی گرفت.

الحسینی تکمیل پروژه های ناتمام ،ت های گذشته، حضور مید،، جدیت و پیگیری برای رفع مشکلات، تلاش برای کاهش فاصله طبقاتی و استقامت را از ویژگی های آیت الله رئیسی برشمرد.
دکتر الحسینی با اشاره به مأموریت رئیس جمهور شهید تأکید کرد: مأموریت ایشان صرفاً تکرار سخنان رهبری نیست، بلکه به دنبال راهکارها و ا،اماتی برای اجرای خواسته های رهبری در امور اجرایی و اجرایی بوده است. مشکلات کشور را حل کند.

استاد دانشگاه تهران به موفقیت های ،ت سیزدهم در عرصه دیپلماسی اشاره کرد و گفت: احیای روابط با کشورها و عضویت در قراردادهای بین المللی مانند برجام و شانگهای از جمله موفقیت های ،ت آیت الله رئیسی بود که ایجاد کرد. مزایا و فواید بسیاری فرصت ها برای کشور

منبع: https://www.irna.ir/news/85492083/%DA%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF