تمرکز ستاد دیجیتال بر روی استفاده از هوش مصنوعی و ورود به عرصه اقتصادی است

تهران – ایرنا – دبیر اقتصاد و هوش دیجیتال در ستاد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری گفت: این ستاد بر روی کاربرد هوش مصنوعی و ورود به عرصه اقتصادی تمرکز دارد. منبع: https://www.irna.ir/news/85406486/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با

یک آشکارساز شی پنهان بسازید

تهران – ایرنا – ردیاب امواج میلی متری برای اجسام پنهان توسط محققان دانشگاه صنعتی شریف ساخته شده است. این دستگاه در بخش «ارتباطات و میکروالکترونیک» جایزه ملی فناوری «بعدی» مقام دوم را ،ب کرد. منبع: https://www.irna.ir/news/85405723/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با

از شهاب سنگ ها چه می دانید؟

تهران- ایرنا- شهاب سنگ ها قطعاتی از ماه، مریخ، سیارک ها، دنباله دارها یا دیگر سنگ های آسم، هستند که به زمین سقوط کرده اند. اما آیا این تمام آن چیزی است که تاکنون در مورد این اجرام آسم، کشف و شناخته شده است؟ منبع: https://www.irna.ir/news/85405321/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با

مردم باید از حق خود برای انتخاب نمایندگان شایسته برای ورود به مجلس استفاده کنند

تهران – ایرنا – رئیس دانشگاه تربیت مدرس شرکت در انتخابات را حق تعیین سرنوشت افراد و حق مسلم تک تک افراد جامعه دانست و گفت: دانشگاهیان قطعاً در روشنگری و آگاه سازی مردم در انتخاب استعدادها و شایستگی ها هستند. نمایندگان شایسته در مجلس شورا و اسلام نقش بسیار مؤثری دارد. منبع: https://www.irna.ir/news/85401459/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با

دانشگاهیان و نخبگان در مورد انتخابات چه گفتند؟

تهران- ایرنا- مدیران و مسئولان و، علوم، تحقیقات و فناوری، روسای دانشگاه ها، نخبگان و به طور کلی دانشگاهیان در ماه های قبل از انتخابات دوازدهمین دوره شورای اسلامی و ششمین دوره شورای اسلامی. رهبری شورای خبرگان به ،وان یک گروه مرجع بر اهمیت انتخابات، ضرورت حضور مردمی و نقش دانشگاه به ،وان یک سازمان… ادامه خواندن دانشگاهیان و نخبگان در مورد انتخابات چه گفتند؟

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با

برگزاری 1700 برنامه دانشجویی در ایام انتخابات و ثبت نام 1100 داوطلب دانشگاهی

تهران – ایرنا – سخنگوی و، علوم، تحقیقات و فناوری از برگزاری 1700 برنامه دانشجویی از جمله مناظره، تریبون های آزاد فراوان و حضور و استقبال بسیاری از داوطلبان در دانشگاه ها در ایام انتخابات خبر داد. منبع: https://www.irna.ir/news/85402686/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%B1%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با

رئیس جمهور منصوب شد، دبیر و رئیس مرکز ملی هوش مصنوعی

تهران – ایرنا – رئیس جمهوری با صدور حکمی «محمد سعید سرافراز» را به سمت دبیر شورا و رئیس مرکز ملی هدایت هوش مصنوعی منصوب کرد. منبع: https://www.irna.ir/news/85402300/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با

گرفتن پروژه از صنعت دشوارتر از صید نهنگ است

تهران – ایرنا – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از روسای دانشگاه های کشور میهمان داود منتور رئیس سازمان برنامه بودجه بودند که درد دل ها بیشتر ناشی از عدم همکاری بود. بین صنعت و دانشگاه های کشور نسبت به کمبود شدید بودجه. منبع: https://www.irna.ir/news/85401895/%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با

معاون علمی رئیس جمهور از مردم خواست تا در انتخابات حضور پرشور و آگاهانه داشته باشند

تهران- ایرنا- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از مردم خواست تا در انتخابات حضور پرشور و آگاهانه داشته باشند. منبع: https://www.irna.ir/news/85400975/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با

موفقیت یک پژوهشکده معتبر سرطان در اخذ دومین مجوز دانش یک محصول فناورانه

تهران-ایرنا- فناوری داده توسعه یافته تحت ،وان کیت جداسازی و شمارش سلول های تومور در گردش (CTC) بدون تعیین اندیکاسیون بالینی که توسط محققان گروه فناوری های پیشرفته پژوهشکده سرطان دانشگاه معتمد الجهاد به دست آمده است. نتایج موفقیت آمیزی به دست آورد. اخذ مجوز دانش سطح دو (با معافیت). منبع: https://www.irna.ir/news/85400235/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با