طبیعتگردی مسولانه و حفاظت از محیطزیست هنگام گردش و سفر

طبیعت گردی یا اکوتوریسم، از انواع گردشگری به شمار می آید که در این نوع گردشگری، مسافران به مناطق بکر طبیعی و دامان طبیعت می روند و خود را برای تماشای مناظر زیبای طبیعی، انواع گونه های گیاهان و حیوانات آماده می کنند. در سال ۷۸۲ه.ق سید فخر الدین مرعشی فرزند میر قوام الدین با تصرف رستمدار (نور) قریهٔ واتاسان را در نزدیکی ناتل (پایتخت دشت رستمدار) بنا نهاد و مقر حکومت خود ساخت. دوام حکومت و فرماندهی خاندان گشنسب در طبرستان تا روزگار فیروز ساسانی ادامه داشتهاست که در این زمان ترکان صحرانورد ماوراء جیحون به خراسان و مرزهای تپورستان (طبرستان) تاختهاند. از دیگر بزرگان این خاندان مازیار است. علویان طبرستان گروهی از بزرگان اولاد علی ابن ابیطالب به نام ائمه علوی بایزیدی در قرن دوم هجری در طبرستان قیام کردند. در اواخر قرن ششم پ. به گفته ویلفرد مادلونگ، آماردها توسط اسکندر بزرگ و بعداً توسط پارتیان شکست خوردند و در قرن دوم پیش از میلاد آنها را در اطراف ری اسکان دادند.

سپس در ۶۳۵هجری یکبار دیگر باوندیان موفق به سرپا نگهداشتن حکومتشان شدند و شخصی به نام اردشیر بن کینخوار، که شاعران و مورخان بسیاری از جنگآوری وی تعریف میکنند، به رهبری باوندیان رسید؛ ولی باز هم در سال ۷۵۰هجری مصادف با ۱۳۴۹میلادی از سلسلهٔ نو بنیادی به نام جلاویان شکست خوردند و متلاشی شدند. سرانجام شاهان زیاری در سنه ۱۰۰۰میلادی مطابق با ۳۹۷هجری قمری با کشتن شهریار بن دارا این دودمان را متلاشی کردند؛ ولی خاندان باوندی از بین نرفت و در سال ۴۶۶هجری مصادف با ۱۱۱۳میلادی دوباره باوندیان به رهبری حسام الدوله شهریار بن قارن بن سرخاب بن شهریار بر مسند قدرت نشستند؛ ولی بههمینجا ختم نشد و سپس دوباره در سال ۶۰۶هجری با حمله مغول و قتل شمسالملوک رستم یکبار دیگر هم باوندیان فروپاشید و خاندان باوندی به کوهستان پناهنده شدند. ما نیز در این بخش از مقاله 10 مقصد فوقالعاده زیبا برای طبیعتگردی در گلستان را به شما معرفی خواهیم کرد تا بتوانید با رفتن به آنجا لحظههای خاطرهانگیزی را برای خود به ارمغان آورید.

در این دوره سرزمین تپوریه مدتی تحت تسلط اوکراتید حاکم دولت یونانی بلخ در آمد ولی مهرداد یکم در سال ۱۶۰ پیش از میلاد سرزمین تپوریه را بار دیگر به تصرف خود در آورد. اردشیر برزگر در کتاب خود آغاز پادشاهی خاندان گشنسپ شاهان را پس از مرگ اسکندر مقدونی در قرن سوم پیش از میلاد میداند ولی مشخص نیست که آیا گشنسب شاهان از نسل فرادات، حاکم طبرستان در زمان هخامنشیان و اسکندر، است یا خیر. پس از برافتادن مغول مرعشیان که در مازندران پیدا شده بودند (سادات عرب که به مرعشیان مازندران معروفند) در سال ۷۶۰ه.ق میر قوم الدین مرعشی، حکومت مرعشیان را تأسیس کرد. در زمان حکومت نرون بیشتر شهر را نابود کرد، ولی به طرق مختلف باعث شد ساخت و سازهای جدیدی در شهر انجام گیرد.

سید قوام با استفاده از بعد ستم ستیزی تشیع توانست بر حکام ظالم و ستمگر منطقه پیروز شود، از ویژگیهای دیگر این قیام بسط عدالت و مساوات اجتماعی بود لیکن باز با انشقاق از همرزم و هم کشی خود افراسیاب چلاوی، پیروزی از آن جناح شیخیان گردید فتوت، راستی، صداقت و راست کرداری از جمله خصوصیات پیروان سید قوام و کلا، حاکمیت وی بود. این سلسله توسط پادوسبان یکم، که برادر دابویه محسوب میشد، همزمان با آلدابویه تأسیس گردید و با توجه به کوچک بودنش عمر بسیاری کرد و دومین سلسله بلند جهان، پس از دودمان یاماتو در ژاپن، محسوب میشود. برای اینکه متوجه شوید کدام یک از این کلمات معنای بهتری برای مقصد ترجمه شما می باشد، این مطلب را مطالعه نمائید.

هرگز به حیوانات وحشی غذا ندهید و آنها را به خود نزدیک نکنید. به طور کلی این استان دارای آب و هوای کوهستانی میباشد که زمستانهای سرد و تابستانهای معتدلی دارد و چشمانداز بسیار زیبایی از طبیعت برای گردشگران فراهم میکند که بدون شک با سفر به این استان میتوانید در کنار همسفرانتان لحظههای هیجانانگیزی را برای خود به ارمغان آورید و یک طبیعتگردی بینظیر را در استان مرکزی تجربه کنید. از این تاریخ سلسله کارنوندیان در طبرستان روی کار می آیند که ایشان را آل قارن میخوانند.

سجادی با بیان اینکه بیش از ۳۲ هزار برنامه فراغتی در سراسر کشور داریم؛ گفت: در حوزه اشتغال پذیری جوانان و آموزشهای مهارتی طی یک سال اخیر توانستیم ۱۲۰ هزار جوان را در حوزه اشتغال پذیری کمک کنیم. در اواخر دوران قاجار به دلیل ضعف حکومت مرکزی آشفتگی زیادی در کشور بهوجود آمدهبود که این امر موجب شدهبود برخی با جمعآوری افراد و مهمات به غارت و یاغیگری روی آورند. کوچ گسترده برخی تیرههای قوم تپور و جایگزین شدن این بخش از تپوریها به جای آماردها در نواحی غربی در دوران فرهاد اشکانی به شکلگیری سرزمین تپورستان منجر شد. کشتی سی ونچر (۱۶۰۹ میلادی): این کشتی در نزدیکی ضلع شرقی برمودا غرق شده است. پس از مرگ گاوباره پسرانش حکومتش نصف کردند و دابویه که فرزند بزرگتر بود در سال ۶۸۱ میلادی به حکومت گیلان و جنوب طبرستان (کوهستانهای البرز و ساری کنونی) رسید.

وی به دعوت و نشر آئین تشیع زیدی و طرفداری از خاندان علی پرداخت. رشد بیش از حد پشم گوسفندان در فصل گرما میتواند مشکلساز شود و حتی امکان دارد کشنده باشد. در این درجه بندی ها عواملی مانند مسافت طی شده، شیب مسیر، نوع مسیر، اقلیم، محل اقامت، ارتفاع و شرایط آب و هوا در نظر گرفته شده است. سازمانهای فضایی، مانند ناسا از دههی ۱۹۶۰ از ریسکهای احتمالی آلودگی بیولوژیک و سیاستهای محافظت از سیارهها آگاهی دارند. به گزارش ایسنا و به نقل از آرس تکنیکا، شرکت فضایی خصوصی “راکت لب” (Rocket Lab) ماموریتی را برای رفتن به سیاره زهره در جستجوی نشانه هایی از حیات فرازمینی تامین مالی می کند. مسعودی (متوفی ۳۴۵ ق) این اصطلاح را به معنی «قطع الارض» (در نوردیدن زمین) دانسته است. یکی از اصول اساسی این قیام مبارزه با ظلم و ستم بود.

مرکز حکومت آنان معمولاً آمل بود، انقراض آنان به دست آل زیار و سامانیان صورت گرفت. علل فروپاشی این نهضت را، بایستی در جنگهای متعدد آنان و نیز ظهور امیرتیمور، در شرق دانست که به هیچیک از قیامها و سلسلههای محلی رحم نکرد و گویی وی برای سرکوبی این قیامها آمده بود. دانش آموزان به طور مستمر در معرض اطلاعاتی از مکان های دور افتاده ومسایل پیچیده قرار دارند که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با زندگی آنان مربوط است. فرهاد اول بر آماردیان و دیگر اقوام ساکن رشته کوه های البرز تاخت و سرزمین تپوریه و هیرکانیا و سایر نواحی را به تصرف خود در آورد و مرز پارت را تا مغرب دربند خزر گشود و آماردیان را به شهر خاراکس (خوار) کوچ داد. تیرداد اشکانی دومین پادشاه اشکانی هیرکانیا و کومس و کناره های جنوبی دریای مازندران که ممکلت اقوام تپوری بود را به تصرف خود در آورد و پایتخت خود را به شهر سلوکی صد دروازه در ناحیه کومس انتقال داد.

وی حدود ۵۰سال تلاش کرد تا بتواند عباسیان را نرم و راضی نماید. شهرهای گیلان و مازندران حدود یک دهه در تصرف روسها بودند. حدود ۲۰ درصد از اکسیژنی که تنفس میکنیم به مغز میرود. در واقع اینگونه است که آنها اصلاً اهمیت نمیدهند که داستانها حقیقت دارند یا نه.» در ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۶ ساندیتایمز گزارش کرد که ملکه دربارهٔ اینکه سیاستهای اقتصادی مارگارت تاچر باعث اختلاف طبقاتی اجتماعی شدهاست نگران است و درصد بالای بیکاری، مجموعهای از ناآرامیها، خشونت در اعتصاب معدنچیان و مخالفت تاچر با تحریم رژیم آپارتاید بر نگرانیاش افزودهاست. تونی بن گفت که ملکه ترودو را «ناامید کننده» یافت. ما ابزارهای “جیمز وب” را توسعه دادهایم تا بتوانیم دادههایی را که نه تنها برای شناسایی جو سیارهها بلکه برای تعیین اینکه از چه چیزی ساخته شدهاند، در اختیار ما قرار دهد. وی گفت چیزی طی فصول مختلف در حال تغییر و حرکت است و حداقل میتواند گیاهی باشد.

کیوس آیین مزدکی داشت و مزدکیان می خواستند او را به پادشاهی بنشانند از این جهت خسرو انوشیروان او را از طبرستان برداشته، قارن پسر سوخرا را به جای او گماشت. در این سال کیوس ، پسر مهتر قباد و برادر خسرو انوشیروان ، خود از طرف پدرش قباد به فرمانروایی در طبرستان پرداخت سایت از همه چی . در این دوره آنتیوخوس سوم در جنگ با روم شکست خورده بود و در دفاع از قلمروی خود ناتوان شده بود. پارکهای ملی ایران و مناطق حفاظتشدهٔ این کشور از مهمترین جاذبههای جغرافیایی آن هستند. با گذشت دوازده سال از مشروطه نابسامانیهای ایران برطرف نشد، در مازندران نیز همچون سایر مناطق کشور اوضاع مصیبت باری حاکم بود، در تهران نیز درگیریهایی بر سر قدرت وجود داشت، بنابراین بزرگان مازندران از زمینداران و بازرگانان و روحانیون اساس حزب اتحاد ملی طبرستان را ریختند. چون شیخ خلیفه، مقتدای مذهبی سربداران – مرد پاکیزه روزگاری که از اهالی آمل بوده، پس از سیر و سلوک، راهی سبزوار شد و نطفهٔ قیام سربداران را در آن جا به بار نشاند و بعدها قیام مرعشیان، به عنوان شعبهای از قیام سربداران در مازندران ایجاد شد.

نواحی شرقی کشور که شامل ایران و بخشهایی از آسیای میانه و هندوستان بودند و از چهارده ساتراپ نشین تشکیل میشدند که ساتراپ تپور به انضمام سرزمین آمارد یکی از این ساتراپها بود. جغرافیای نظامی از سویی یکی از شاخههای علوم جغرافیایی است که اثرات عوامل طبیعی، فرهنگی (انسانی) و زیستمحیطی را بر سیاستها برنامهها و طرحهای نظامی و عملیات رزمی و پشتیبانی در سطحهای جهانی، منطقهای و محلی و بهطور کلی تأثیر عوامل جغرافیایی یک کشور در حرکتهای نظامی را بررسی میکند و از سوی دیگر بخشی از علوم نظامی است که با ویژگیهای محیط و منطقه عملیات در ارتباط است و بهکارگیری روش تجزیه و تحلیل جغرافیایی، برای مسائل نظامی را در بر میگیرد. همچنین امروزه داستانهای تخیلی و فیلمهای مهیج و حتی گزارشهای مستند بسیاری از افرادی که ادعا میکنند یوفوها را دیدهاند تهیه و تدوین شده است. حسن بن زید ملقب به داعی کبیر در سال ۲۵۰ هجری در آن ناحیه ظهور کرد و عده بسیاری از افراد ناراضی و دستنشاندگان خلیفه (مانند طاهریان) او را تقویت کردند.

قباد خصالی که شایسته پادشاهان است در خسرو جمع میدید؛ بنابراین فرزند کوچک خود را، بر پسر ارشد یعنی کاووس که علناً پیرو کیش مزدک بود، ترجیح داد و همین امر تبدیل و تغییر عقیده شاهنشاه را نسبت به این فرقه که در آغاز به آن گرویده بود، بهطور وضوح آشکار میکند. رکنالدوله دیلمی با پیشروی به سوی غرب در سال ۹۴۵ میلادی وارد بغداد پایتخت عباسیان شد و آنجا را فتح کرد. وی پس از پانزده سال حکومت، سرانجام در ۶۰هجری قمری برابر ۶۸۰ میلادی توسط «آذر ولاش»، که مدعی حکومت بود، کشته شد و ولاش بر جای او نشست. از باو پسری به، نام سرخاب، بجا مانده بود که مادرش از ترس دشمنان او را به دیه دزا (دزدانکنار) برد و در خانه باغبانی به صورت ناشناس ادامه زندگی داد، خسرو (یکی از سپاهیان باو) بهطور اتفاقی آنها را دید و شناخت و باخود به کولا (روستای پایین کولا در۶کیلومتری ساری کنونی) برد، مردم آن آبادی (کولا) که از دوست داران پدرش باو بودند این کودک هشت ساله را مورد حمایت قرار داده و باهماهنگی اهالی کوه قارن بر ولاش شبیخون زدند و انتقام سختی از او گرفتند.

روانشناس اجتماعی، کریستوفر اسپنسر بعد از مرور کارهای روانشناسان محیطی اینگونه نتیجه گرفته است: «پرواضح است که تعریف و تمجید عمومی از یک مکان، درک شهودی، جذابیت و اهمیت داشتن آن مکان برای یک فرد، آغازی برای تکمیل و ساخته شدن هویتی فردی است و خیلی روشن است که ماده درسی جغرافیا و تدریس آن در مدارس از دوره ابتدایی، نقش مهمی در مشارکت دانشآموزان با باورهای والدین و همتایان و کاوش فردی از همسایگان دارد. ارتباط این تعریف با جغرافیا چیست؟ ولی در دوره صفوی همهٔ سلسلههای این سرزمین نابود شدند و مازندران از آن پس به عنوان ایالتی در دست شاهان ایران بود. از زمان یزدگرد سوم ساسانی تا زمان شاه عباس یکم صفوی، مازندران (تبرستان) پادشاهی یا اسپهبدنشینی مستقل یا ایالتی خودمختار بود و پادشاهان محلی بر آن حکومت میکردند. از این زمان حکومت خاندان گشنسب پایان یافت و حکومت به ساسانیان منتقل شد.

3. و شاخهٔ آخر با به حکومت رسیدن اردشیر کینخوار شروع و با مرگ فخرالدوله حسن در ۷۵۰ هجری به پایان میرسد شاخه کینخواریه مینامند. سرزمین تپوریه تا زمان بلاش یکم تحت سیطره اشکانیان باقی ماند ولی در زمان بلاش اول سرزمین تپوریه و دیگر نواحی جنوبی دریای مازندران مورد حمله و تاخت و تاز آلانها قرار گرفت و حتی آلان ها از جنوب دریای مازندران و سرزمین تپوریه گذشته و به این طرف و آن طرف ارس در حال تاخت و تاز بودند ولی به نظر میرسد بلاش توانست کنترل سرزمین تپوریه را در دست بگیرد و بطوریکه در اواخر عهد اشکانیان خاندان گشنسب شاهان گرشاهی بر ولایت تپوریه حکم میراندند و حتی در دوران شاهنشاهی ساسانی قلمروی خود را تا گیلان توسعه دادند. آنها فرادات حاکم تپوری ها را همراه آورده بودند.

مرعشیان، شیعه اثنی عشری بودند که با الهامگیری از تعلیم مذهبی – سیاسی رهبران مذهبی سربداران توانستند از آن به عنوان مکتبی برای قیام خود استفاده کنند. قیام مرعشیان، محصول و نتیجه قیام سربداران بود که از آمل آغاز شد و این منطقه را نیز زیر چتر خود گرفت. جنی که قربانی سوءاستفاده جنسی کودکان شدهاست، راهی متفاوت از فارست را در پیش میگیرد و زندگی خود تخریبی را طی میکند و بخشی از جنبش هیپی در کالیفرنیا در دهه ۱۹۶۰ و رابطه جنسی یک دهه بعد من و فرهنگ مواد مخدر دهه ۱۹۷۰. یک لیوان مخصوص به خود همراه داشته باشید تا مجبور به استفاده از لیوانهای پلاستیکی یکبار مصرف نباشید. آنتیوخوس سوم در عین اینکه با پایداری سختی مواجه بود به سرزمین تپوریه در البرز تاخت و هیرکانیا را نیز به تصرف خود درآورد و با ارشک دوم پیمان یگانگی بست. این دشمنی، اتریش و امیرمؤید را علیه روسیه به هم نزدیک کرد و اتحادی نظامی و سری در ۲۸ ماده در بارفروش به امضای امیر مؤید با مسئولیت کفیل استانداری مازندران و نمایندهٔ اتریش امضا شد تا در برابر دشمن مشترک یار هم شوند.